עבודות.קום

יום רביעי, 26 במאי 2010

ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש הנו תחום ניהולי המתייחס לעיסוק בהשמת כוח אדם איכותי לארגונים מסוגים שונים. תחום ניהול משאבי אנוש כולל נושאים כמו גיוס והשמה מוצלחת של כוח אדם לארגונים על פי דרישות הארגון ועל פי הנתונים המקצועיים של כוח האדם שמיועד להשמה בהם; שמירה על איכות המשאב האנושי וניהול שלו, במטרה למקסם את תרומתו לארגון.
עבודות אקדמאיות בנושא ניהול משאבי אנוש יוגשו במסגרת לימודים אקדמיים במדעי ההתנהגות, לימודי מנהל עסקים או לימודי סוציולוגיה ארגונית. עבודות בנושא זה יעסקו בהיבטים תיאורטיים והבטיים מעשיים של תחום משאבי האנוש. בעבודות ינותח כל נושא תהליך המיון והגיוס של העובדים לארגונים שונים בידי הגופים החיצוניים של חברות ההשמה, האחראים על ניהול משאבי אנוש והעבודה של גופים אלו מול הארגונים השונים שמגייסים דרכם, או לחלופין ניהול משאבי אנוש שמתקיים בתוך הארגונים עצמם ותפקידם הוא גיוס וניהול כוח האדם מתוך הארגון עצמו.

בעבודה בנושא ניהול משאבי אנוש ניתן לעסוק לדוגמא בתפקוד יחידת ניהול משאבי אנוש בארגון בעת שינוי ארגוני כלשהו. העבודה תעסוק בבחינת תפקידה של יחידת משאבי אנוש כמסייעת לדרג הניהולי בהחדרתו של שינוי ארגוני. בעבודה ייבדק כיצד ובאילו אמצעים ופעולות מסייעת יחידת משאבי האנוש להנהלת הארגון בגיוס כח אדם איכותי ויעיל לעבודה.

העבודה תתבסס על חומר תיאורטי על מנת לבסס את המחקר בעבודה. כך, כאשר העבודה עוסקת בניתוח של מקרה מסויים, יש לעשות זאת בהתייחס למודלים תיאורטיים וגישות תיאורטיות מתחומים כמו חקר ארגונים, התנהגות ארגונית, סוציולוגיה ארגונית וכד'.
פירוט ביבליורפי של המקורות יופיע ברשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה. בנוסף, יש לציין מראי מקום בכל מקום שבו מובא ציטוט או חומר ממקור אחר. עוד יובא בעבודה מבוא שיכלול סקירה תמציתית של נושא עבודת המחקר ובמה היא תעסוק. במבוא יוצגו טענת המחקר ושאלת המחקר שאותה ינסה המחקר להוכיח.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה