עבודות.קום

יום רביעי, 5 במאי 2010

משפט חוקתי

החוקה היא מסמך הקובע למעשה את עקרונות היסוד של המדינה בהיבטים של ערכים, נהלים פוליטיים וכללים על פיהם תתנהל המדינה. החוקה היא סדרה של חוקים שעומדים מעל כל החוקים האחרים, ובכך מהווים בקרה של הרשות השופטת על הרשות המחוקקת. המשפט החוקתי עוסק במוסדות השלטון והפרדת רשויות, וזכויות יסוד והגנה עליהם.

במסגרת לימודי משפטים מוגשות עבודות מחקר שונות ומגוונות גם בתחום משפט חוקתי, שהוא למעשה ענף משפטי העוסק בחוקי יסוד וחקיקה ויישום חוקים על ידי הממשלה. עבודות אקדמאיות בתחום המשפט החוקתי יתייחסו לנושאים כמו פרשנות חוקתית, זכויות חוקתיות וכד'. עבודות בתחום זה עוסקות ברוב המקרים במשפט החוקתי הישראלי, כאשר לעיתים נדרש לעסוק גם במשפט השוואתי המתייחס למצב במדינות אחרות בעלות משטר דומה.

במקרה הישראלי, לא קיימת חוקה ובמקומה משמשים חוקי יסוד, כאשר בית המשפט העליון משמש לרוב כפרשן של חוקים אלו. בהקשר זה ניתן לעסוק כמובן ב"מהפיכה החוקתית" בתקופת אהרון ברק כנשיא בית המשפט העליון, שעיקרה הרחבת סמכות בית המשפט בהתערבות בחקיקה, על סמך ראיית חוקי היסוד כחוקה. ניתן גם לערוך השוואה למצב שקדם לכך. המצב במדינת ישראל מורכב עוד יותר בשל הגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית, על כל המשמעויות והקונפליקטים הנובעים מכך.

עבודת מחקר אקדמית בנושא משפט חוקתי בישראל ניתן לכתוב לדוג' על בית המשפט העליון וקידומה של הזכות לחינוך בישראל. עבודת מחקר זו תבחן באיזו מידה תורם בית המשפט העליון לקידום הזכות לחינוך בישראל. העבודה תעסוק בכל מה שנוגע לזכות האזרח בישראל לקבלת חינוך ושירותי חינוך במדינה. העבודה תבדוק האם בית המשפט העליון מגדיר למעשה את הזכות לחינוך כזכות שמעוגנת בחוק יסוד של המשפט החוקתי, העוסק בכבוד האדם וחירותו והאם הזכות לקבל שירותי חינוך נגזרת מכך.

עבודות רבות נערכות על התנגשויות בין חוקים ובין זכויות שונות, כמו הזכות לפרטיות מול חופש הביטוי, או חופש הביטוי מול ביטחון המדינה.

בכתיבת העבודות חשוב להקפיד לציין מראי מקום מדוייקים, בכל מקום בו מובא רעיון, ציטוט או פס"ד. רצוי להיוועץ במנחה לפני כתיבת העבודה באשר לשיטה הנדרשת לציון מראי המקום והביבליוגרפיה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה