עבודות.קום

יום שישי, 14 במאי 2010

ניהול אסטרטגי

ניהול אסטרטגי הוא סוג ניהול שעוסק בכתיבה, הערכה, הגשמה של החלטות תפקודיות שיעזרו לארגון להשיג את מטרותיו ארוכות הטווח. זהו תהליך של זיהוי משימות הארגון, החזון שלו ומטרותיו, פיתוח מדיניות ותכנונים, בעיקר במונחים של פרויקטים ותכניות-על, שמתוכננים על מנת להשיג את היעדים, ואת המשאבים המוקצים להגשמת המדיניות, התכניות והפרויקטים השונים. אחת משיטות הניהול המתקדמות היא מתודולוגיית סרגל הישגים מאוזן (Balanced ScoreCard), בה נעשה שימוש כדי להעריך את הביצועיות הכוללת של העסק וההתקדמות שלו לעבר היעדים שהציב.

עבודות אקדמאיות, עבודות פרה-סמינריניות, סמינריוניות בנושא ניהול אסטרטגי ייכתבו במסגרת לימודי מנהל עסקים או כתואר בפני עצמו, בדרך כלל תואר שני. העבודה יכולה להתמקד בתיאוריה אחת או יותר מהתיאוריות של הניהול האסטרטגי, להשוות בין תיאוריות ושיטות או לבדוק את מידת הרלוונטיות שלהן למצב כיום, להשוות בין שתי שיטות ניהול אסטרטגי בשתי חברות שונות או שתי מדינות שונות, או לקחת מקרה מסוים של חברה אחת ולנתח את שיטות הניהול האסטרטגי שלה.

אחד ממפתחי התיאוריות העיקריות בניהול אסטרטגי הוא מייקל פורטר שפיתח את מודל חמשת הכוחות. מודל חמשת הכוחות, שפותח ע"י פורטר בתחילת שנות ה-80, טוען שהאסטרטגיה העסקית צריכה להתאים להזדמנויות ולאיומים של הסביבה החיצונית וזיהה חמישה כוחות תחרותיים המעצבים כל שוק: עוצמת התחרות של המתחרים הקיימים, איום הכניסה של מתחרים חדשים, איום שבמוצרים תחליפים, כוח הלקוחות וכוח הספקים.
בעבודה חשוב להסתמך על מקורות ספרותיים רבים ככל הניתן שיעזרו לבסס את שאלת המחקר וטענת המחקר, בכלל זה מקורות מרשת האינטרנט. ניתן גם להיעזר בעבודות מוכנות בנושא ניהול אסטרטגי שכתבו סטודנטים ושאפשר למצוא אותן ברשת האינטרנט.

בעבודה אקדמאית שבוחנת את הניהול האסטרטגי בחברה מסוימת, יש להציג במבוא את הרקע למקרה בקצרה, את התיאוריות שבהן נעשה שימוש בעבודה לניתוח המקרה, את שאלת המחקר וההשערות, והצגת הדרכים לביסוסה. בגוף העבודה יש לכלול פרקים שיתארו את המבנה העסקי של החברה, את שיטות הניהול שבהן נעשה שימוש בחברה, יתרונות וחסרונות של שיטות הניהול, הצגת המתחרים בשוק, ופתרונות אפשריים לניהול אסטרטגי טוב יותר, או תיאור כיצד מצליחה שיטת הניהול של החברה לעומת חברות אחרות בשוק באותו תחום. בסיכום יש להציג את מסקנות המחקר. עבודה אחרת יכולה להשוות בין שתי שיטות ניהול בשתי מדינות שונות שלהן תרבות שונה: למשל ההבדל בשיטות הניהול האסטרטגי ביפן ובבריטניה.

בסוף העבודה, כמו בכל עבודה אקדמאית, יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי כתיבת הביבליוגרפיה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה