עבודות.קום

יום חמישי, 29 באפריל 2010

מנהל עסקים

הלומדים בחוג ללימודי מנהל עסקים רוכשים ידע מקצועי נרחב בכל מה שנוגע לעולם העסקים ולהיבטים השונים שלו, הכוללים מושגים כמו אסטרטגיה עסקית, מוסר בעסקים, פרסום ושיווק, מימון, יזמות ועוד. עבודות אקדמאיות מוגשות במנהל עסקים וכוללות עבודות מחקר לתואר ראשון ושני, עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון. תחום מנהל העסקים נחשב למקצוע מבוקש שרבים ניגשים ללמוד אותו בשאיפה לעסוק בו בעתיד. העבודות האקדמיות שמוגשות במסגרתו עוזרות לסטודנט לשפר את יכולותיו המקצועיות ולפתח את הידע התיאורטי בתחום מנהל עסקים.
מנהל עסקים עוסק בתחום של ניהול ארגונים ויוצא מתוך תחום מדעי החברה. העבודות האקדמיות שיוגשו במסגרתו יעסקו בנושאים שונים ומגוונים מתוך עולם זה.
עבודה אקדמית במנהל עסקים שתעסוק בהיבט של מוסר בעסקים יכולה לעסוק בנושא זיהום האוויר שיוצרות חברות תעשייתיות. בעבודה ניתן לדון באחריותן המוסרית ובאתיקה של החברות הללו שבפעילותן יש פגיעה באיכות הסביבה ובבריאות הציבור. עבודה אקדמית נוספת בנושא יכולה לעסוק בהפעלת שיקולים אתיים ומוסריים בעסקים בינלאומיים.

עבודות רבות בתחום זה בוחנות קשרים בין משתנים שונים בארגון והשפעתם על פעילות הארגון. בעבודות אלה מובאת סקירה ספרותית של מחקרים ותיאוריות בנוגע לכל משתנה וכן על הקשרים בינהם, ולאחר מכן מתבצע מחקר על חברה או ארגון מסויים, בו נבדק הלכה למעשה הקשר בין המשתנים. לדוג', עבודה הבודקת את הקשר בין בין סוג העסקת עובד,מחויבותו הארגונית ותפוקתו בארגון בארגון כמו בנק, מלון, חברת הייטק וכו'; או בדיקת הקשר בין סגנון ניהול לשביעות רצון עובדים, ועוד ועוד.

במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות יש לשמור על כללי כתיבה אקדמיים תקינים: ראשי פרקים מסודרים, כתיבה תקינה של מראי מקום בעבודה, הסתמכות על תיאוריות להוכחת המחקר ורשימה ביבליוגרפית מסודרת עליה הסתמך כותב העבודה בעת ביצוע וכתיבת המחקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה