עבודות.קום

יום רביעי, 28 באפריל 2010

ממשל ופוליטיקה

'ממשל ופוליטיקה' הוא ענף של מדעי המדינה וכולל עיסוק בנושאים כמו: ניתוח מערכות פוליטיות, התנהגות פוליטית (דפוסי הצבעה, מחאה פוליטית וכד'), מפלגות, מדיניות ציבורית ועוד. קורס המבוא לנושא זה הוא מקורסי הבסיס החשובים בלימודי מדע המדינה והוא עוסק בנושאים כמו עוצמה, סמכות ולגיטימיות; יחסי מדינה-אזרח, סוגי משטרים והמבנה שלהם.

במסגרת קורס זה וכמובן שבמסגרת קורסים מתקדמים יותר העוסקים בממשל ופוליטיקה, יש לכתוב ולהגיש עבודות. במקרים רבים, עבודות אקדמיות מטילות אימה על הסטודנט המתחיל (ולעיתים גם על הסטודנט הותיק...), אך בעבודה שיטתית ומסודרת ותוך הסתייעות בכלים כמו המרצה, המתרגל, האינטרנט וכד', ניתן לצלוח משוכה זו בשלום. לאחר רכישת הכלים לכתיבה אקדמית ותרגול שלהם בעבודות, כתיבת העבודות הופכת למשימה קצת פחות מאיימת וקשה.

עבודות בתחום הממשל והפוליטיקה, במקרים רבים, עוסקות באירועים או במדינות, כאשר אלה מנותחים על סמך מודלים ותיאוריות. שכן, בהבדל מעבודות בהיסטוריה, המחקר במדע המדינה מנסה למצוא חוקיות וליצור פרדיגמות לגבי העולם הפוליטי. העבודות עשויות לעסוק במקרה מבחן אחד ולבחון את התאמתו למודל מסוים, או לבחון מספר אירועים בכדי לנסות ליצור מודל חדש או לעדכן מודל קודם. בכדי להמחיש את הדברים, ניתן להביא מספר דוגמאות לעבודות:
לדוג', עבודה בנושא יציבות המשטר (לפי סיימור ליפסט) הישראלי בהקשר של גיוס חרדים. כאן תיבחן למעשה הסוגיה של גיוס חרדים כגורם המציב אתגר ליציבות המשטר, תוך התייחסות למרכיבים של לגיטימיות ואפקטיביות. ניתן גם להתייחס לסוגיה הרחבה יותר של דת ומדינה, אך חשוב גם לשים לב שלא לחרוג מההוראות לכתיבת העבודה שניתנו, ולא 'להתפזר' יתר על המידה.
דוגמא נוספת עשויה להיות עבודה שתעסוק בשסעים בחברה הישראלית והשפעתם על היציבות של המשטר הדמוקרטי הישראלי. כאן יש להתייחס, בין היתר, להשפעה השלילית של שסעים על היציבות ולאופן ההתמודדות עם עניין זה בישראל (דמוקרטיה הסכמית/הסדרית/התאגדותית, לפי המודל של ליפהרט).

נושאים נוספים בהם ניתן לעסוק הם: בחירות (השתתפות פוליטית), יחסי דת ומדינה, גלובליזציה והשפעתה על מדינת הלאום, התיקשורת כשחקן במגרש הפוליטי, לאום ולאומיות וכו'. כפי שציינו, עבודות אלה יכולות לעסוק במדינה אחת, באירוע אחד או במספר מדינות או אירועים.
בנוסף לכך, ישנן גם עבודות העוסקות בתיאוריות בלבד, כמו למשל עבודה שתעסוק באסכולת הביהייביורליזם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה