עבודות.קום

יום חמישי, 22 באפריל 2010

כלכלה

כלכלה היא תחום לימודי נרחב העוסק בכל מה שנוגע לניהול והקצאה נכונים של גורמי ייצור ומשאבים שונים, שמנוהלים על ידי האדם, על מנת להשיג אמצעים חומריים לצורך קיומו ורווחתו של האדם. עבודות אקדמאיות בנושא כלכלה יסתעפו לנושאי ותחומי מחקר רבים ושונים: כלכלה פנימית, כלכלה בין לאומית, שוק ההון, שיווק, מסחר ועוד. עבודות מחקר בתחום הכלכלה יעסקו לא רק בהקצאת המשאבים והחתירה לניהולם באופן שיאפשר השגת רווח לצורך רווחה וקיום, אלא גם ביחסים החברתיים המתקיימים בכלכלה, על מנת ליצור ייצור וחלוקת קניין לשימוש צורכי אדם ומדינות. עבודות מחקר בכלכלה יעסקו בסחר פנימי והתנהלות כלכלית פרטנית של מדינה והפעולות שהיא מיישמת על מנת לשמור על כלכלה יציבה וכן על סחר חוץ, כלומר, פעולות ויחסי גומלין כלכליים המתנהלים בין מדינות בעולם, על מנת לשמור על יציבות כלכלית ושמירת אינטרסים כלכליים באמצעות יחסים אלה.
בתחום המחקר בכלכלה יושם דגש בכתיבת העבודות על כל הפן המסחרי של הכלכלה שכולל: ייצור, הפצה וצריכה של מוצרים ושירותים שמעניקה המדינה ומשתמשים בהם אזרחיה.
מכיוון שכלכלה הוא תחום מחקר ענף, ניתן לכתוב עבודות מחקר שיעסקו בנושאים כלכליים שמשפיעים ואף נובעים מתוך נושאים חברתיים אחרים שהם חלק בלתי נפרד מהשינויים שהכלכלה עוברת.
דוג' לעבודה אקדמית בנושא זה: השפעת הקהילה האירופית על כלכלת אירופה. במקרה זה עבודת המחקר תעסוק בכל מנגנון האיחוד האירופי, הסיבות ליצירתו ומה משמעותו וחשיבותו בהתפתחות הכלכלה האירופית. בכתיבת עבודה ניתן לערוך השוואה בין המצב הכלכלי באירופה בעבר (לדוגמא בסוף המאה העשרים עוד לפני היוזמה של האיחוד האירופי והכנסת מטבע האירו) לעומת המצב הכלכלי האירופי בימינו, לאחר התפתחות האיחוד האירופי והצטרפותן של מדינות נוספות אליו.
עבודה נוספת לדוגמא בכלכלה: השפעת מצב משק המים הישראלי על הכלכלה הישראלית. העבודה תעסוק בהשלכות מצב משק המים בישראל על כיסו של האזרח הישראלי ועל פעולות כלכליות שנוקטת המדינה בנושא.
נושאים נוספים בהם ניתן לעסוק בעבודות בכלכלה הם: אבטלה וכלכלת עבודה, ניתוח ענף כלכלי וחלקו בכלכלת המשק, שוק ההון, גלובליזציה וכלכלה בין לאומית, ועוד ועוד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה