עבודות.קום

יום שבת, 24 באפריל 2010

מגדר

לימודי מגדר ועבודות העוסקות במגדר כוללים התייחסות לכל הנוגע להבחנות שנעשות בין גבר לאישה שהנן תלויות חברה ותרבות, בניגוד למין שהוא הבחנה ביולוגית. מדובר בהבחנות באשר להתנהגויות ותפקידים המצופים מגבר ואישה בכל חברה נתונה. תחום המגדר משויך לתחום המחקר של מדעי החברה ועבודות מחקר רבות יעסקו בהבדלים המשמעותיים ובהשלכות שיש להם על ההבדל בין המינים בכל חברה וחברה.

עבודות אקדמיות לתואר ראשון ושני מוגשות במהלך לימודי קורסים במגדר, עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ובמסגרת עבודות לתואר שני.תחום זה הנו נרחב ושופע נושאים רבים לביצוע עבודות מחקר שונות.
ניתן לבחון היבטים שונים של מגדר המשפיעים על חיינו בכל תחומי החיים. עבודת סמינריון במגדר על מגדר ומיניות בקולנוע יכולה לעסוק בתיאוריות פמיניסטיות שונות המנתחות את תפקיד האישה בקולנוע, בתקופה מוגדרת כלשהי בהיסטוריה של הקולנוע או בז'אנר מסוים. דמות האישה תנותח על פי התנהגותה והמאפיינים של הדמות אותה היא מייצגת בסרטים השונים בהשוואה לדמויות הגברים, או בהשוואה למעמדן של הנשים במציאות נכון לתקופה שמנותחת בעבודה. בכתיבת העבודה ייעשה שימוש בספרות מחקר שתכלול מאמרים הנוגעים לקולנוע ולמחקר על דמות האישה וייצוגה בו.
עבודות סמינריון על הקשר בין תפיסת אפליה על בסיס מגדר לשביעות רצון ושחיקה בעבודה תחקור למעשה את הקשר בין השניים. במידה והעבודה הינה עבודה מחקרית ולא תיאורטית, יבוצע מחקר איכותני או מחקר כמותי שינסה למעשה להוכיח קשר בין שביעות רצון ושחיקה של אישה בעבודה כלשהי בהתאם לרמת או תחושת האפליה שהיא חשה בשל הגדרת תפקידה, אופיו או התנאים הנלווים אליו ביחס לשאר העובדים, בעיקר הגברים.
דוגמא נוספת לעבודה בנושא מגדר היא למשל על הבדלי מגדר בתחום ה"סטנד אפ". עבודה זו יכולה לעסוק ביחס שניתן מצד החברה לגברים סטנדאפיסטים, לעומת היחס והשיפוט מצד החברה של נשים שהן סטנדאפיסטיות. העבודה תבדוק האם ההערכה של החברה נשים שעוסקות בתחום הסטנד אפ היא נמוכה יותר מגברים שעוסקים במקצוע.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה