עבודות.קום

יום שלישי, 27 באפריל 2010

מיסים

עבודות אקדמיות המוגשות בנושא מיסים יעסקו בכל מה שנוגע לגביית הכסף מן האזרחים על ידי השלטון והשימוש בו לצורכי המדינה השונים. עבודות העוסקות במיסים יוגשו במסגרת לימודי כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים ומשפטים, כאשר בכל תחום ייבחן הנושא מהיבטים הרלבנטיים לו: ההיבט הכלכלי של סוגי מיסוי, מדיניות מיסוי והתערבות הממשלה במשק; ההיבט החשבונאי של תכנון מס; ההיבט המשפטי והחוקי; ההיבט של מדיניות המס ונושאים כמו צדק חלוקתי ומדיניות רווחה, ועוד. בנוסף, ניתן לציין את תחום המיסוי הבינלאומי, אשר חשיבותו עולה ככל שמתגברות מגמות של גלובליציה כלכלית, מסחר בינלאומי ושוק חופשי עולמי.
בעבודת סמינריון שתבחן את התערבות הממשלה באמצעות מס הקנייה, יוצג נושא מס הקנייה, חשיבותו ומשמעותו, ומהם שיקולי המדיניות בגינם הממשלה מעוניינת להתערב במס הקנייה. בעבודה יוצגו השינויים שחלים בכל נושא מס הקנייה על ידי הממשלה, כגון: הטלת מס על מוצרים מסוימים למטרות הגדלת רווחים. הטלת מס על סיגריות לדוג', היא אחד מן הפרמטרים שניתן לבחון בכתיבת עבודת מחקר זו. יש להציג את ההשלכה שיש לכך על אלו שצורכים את המוצר, מה ההתנגדות הציבורית שיש בנושא, אם בכלל, ומה עומד מאחורי ההחלטה להגדיל את המס דווקא על מוצר כמו סיגריות.
עבודת סמינריון יכולה לעסוק גם במה שנוגע לתחום המיסים שבו הממשלה דווקא אינה משתמשת, אלא להפך, מנסה להקל ולהפחית על ידי קיום סובסידיה. בעבודה יוצגו יתרונות הסובסידיה, משמעותה, השלכותיה על החברה ויתרונותיה עבור אלו שרוכשים מוצרים בסיסיים שמסובסדים על ידי הממשלה. ניתן לבדוק בעבודת המחקר מקרים שבהם נעשה ניסיון או הועלתה מחשבה לבטל את הסובסידיה על מוצרים בסיסיים כמו ביצים למשל.

בכתיבת עבודה העוסקות במיסים, כבכל עבודה או מסמך אקדמי, יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמיים תקינים ונכונים, ולצרף מראי מקום לכל ציטוט או תיאוריה שמובאת בעבודה מתוך ספרות המחקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה