עבודות.קום

יום שבת, 24 באפריל 2010

גיאוגרפיה פיזית

גיאוגרפיה פיזית, הנקראת גם מדע כדור הארץ, היא תחום ראשי במדע הגיאוגרפיה. הגיאוגרפיה הפיזית עוסקת בנוף הטבעי ובמעצביו, כמו פני השטח, קרקעות וסלעים, מים, אקלים ועוד. בין ענפי הגיאוגרפיה הפיזית ניתן למנות את הטופוגרפיה העוסקת בתהליכי עיצוב נוף והתפתחות פני האדמה; גיאומורפולוגיה; מדעי האטמוספירה וקלימטולוגיה העוסקים בהבנת התהליכים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים; גיאולוגיה ימית, העוסקת בחקר קרקעית האוקיינוס וטקטוניקת הלוחות; ביו-גיאוגרפיה העוסקת בגיאוגרפיה של החי והצומח; ועוד. מכיוון שגיאוגרפיה פיזית היא תחום במדעי הטבע, נעשה בה שימוש במודלים כמותיים מתחומי הפיזיקה, המתמטיקה והביולוגיה.

עבודות אקדמאיות בנושא גיאוגרפיה פיזית יכולות לעסוק במגוון נושאים, אך הן בעיקר בוחנות את המרחב הפיזי ואת התופעות המתרחשות בו. עבודות אלה יכולות להיעשות באמצעות סקירה של חומר תיאורטי או תיעודי שהוא כתוב בלבד - לדוגמא, עבודה בנושא "התפתחות המכתשים בנגב" או "הרי געש בישראל – האם כבויים לנצח?"; או באמצעות סקירת חומר כתוב וביצוע של ניסוי שטח, לדוגמה מדידת משקעי גשם באזור מסוים בכמה נקודות ובדיקת הממצאים. תהא העבודה אשר תהא, יש להקפיד על כתיבה בהירה ומנוסחת היטב, עריכה של החומר בצורה הגיונית וציון מראי מקום על פי כללי הציטוט.

בכתיבת עבודת מחקר, עבודה סמינריונית או תזה בנושא גיאוגרפיה פיזית יש ראשית לבחור את נושא המחקר. לאחר מכן להציג את שאלת המחקר. אם נעשה ניסוי קודם לעבודה או במהלך כתיבתה, יש להציג את פרטי הניסוי ולענות על השאלה כיצד הוא יעזור לענות על שאלת המחקר. לאחר מכן יש להציג את הנתונים והממצאים מהניסוי, ולבסוף, בפרק הסיכום, לסכם את מסקנות הניסוי ושאלת המחקר. בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית לפי כללי הכתיבה האקדמית, ואם יש לעבודה נספחים, יש לצרפם בהתאם לכללי הצגת הנספחים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה