עבודות.קום

יום שלישי, 27 באפריל 2010

כלכלה ציבורית

כלכלה ציבורית (או כלכלה של המגזר הציבורי) היא תחום בכלכלה הנוגע למגזר הציבורי (כולל הממשלה) וליחסים וההשפעה שלה על המגזר הפרטי (משקי בית, עסקים ושווקים) ועל התוצר הלאומי. הכלכלה הציבורית עוסקת גם בתפקודה והשפעתה של הממשלה ביצירה וקידום רווחה כלכלית. אחת השאלות בכלכלה ציבורית היא מהם סוגי השירותים (כמו חינוך, בריאות, פנסיה ועוד) שהממשלה צריכה לתת לאזרחים וכיצד השירותים תורמים לרווחתם או פוגעים ברווחתם אם אינם קיימים, או שגורמים לאי שוויון כלכלי אם אינם ניתנים באופן שווה.

עבודות אקדמיות, עבודות קורס או סמינר בכלכלה ציבורית יבחנו את התערבות והשפעת הממשלה על המגזר הפרטי, אם זה במדינה כזאת או אחרת, או תוך כדי השוואה בין שתי מדינות (מפותחת, שבה התערבות הממשלה גדולה יותר, או מתפתחת, שבה הממשלה מתערבת פחות בשוק). תיאוריות בנושא כלכלה ציבורית נעזרות גם בהגותם של הוגים מדיניים אשר הביעו את דעתם על צדק חברתי וזכויות החירות של הפרט וכן בוחנות מצבים שונים במשק, מדומיינים או אמיתיים, ומנסות לפתח מהן מסקנות ושיטות, וכמובן יש להתייחס לאידיאולוגיות הכלכליות המרכזיות כגון סוציאליזם מול קפיטליזם.

כתיבת עבודה על הכלכלה הציבורית של ישראל יכולה להשוות בין תקופות שונות: שנות ה-60 והתקופה הנוכחית, או "השפעת האינטגרציה בישראל על הכלכלה". אפשר גם להשוות בין מדינות שונות כמו ארה"ב וישראל, או מדינות מזרח אירופה לאחר פירוק בריה"מ, ועוד.

ככל עבודה אקדמאית על העבודה לכלול מבוא שבו יוצגו שאלת המחקר וטענת המחקר, גוף העבודה שיכלול סקירה של תיאוריות ונתונים בנושא, וסיכום שבו יוצגו מסקנות העבודה. בסוף העבודה יש לציין רשימה ביבליוגרפית מסודרת על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה