עבודות.קום

יום שבת, 24 באפריל 2010

כלכלת כוח אדם

כלכלת כח אדם (או גם 'כלכלת עבודה', personnel economics) היא ענף חדש בכלכלה שהתפתח בשנות ה-70 של המאה ה-20 ובא לענות על שאלות של שכר העובדים בחברה ואיך הוא משפיע על התפתחות החברה וכן על התפתחות כוח האדם בחברה מסוימת והשפעתו על כלכלת החברה. באופן כללי ניתן לומר שכלכלת כוח אדם עוסקת בכל הקשור למאגר העבודה האנושי, הכולל היבטים כמו מגדר, גזע, דת או לאום וכיצד הם משפיעים על הכלכלה המקומית, של מדינה, עיר, ארגון או חברה. בין הנושאים העיקריים בכלכלת כוח אדם ניתן למנות את מדד הפיתוח האנושי המשלב נתונים כלכליים בסיסיים, כמו הכנסה ריאלית לנפש, עם נתונים חשובים כלליים, כמו תוחלת חיים ורמת חינוך, זכויות העובד, חוקים בנוגע לשכר, אבטלה, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, אך גם נושאים הקשורים למאגר האנושי וליכולותיו, חלוקת העבודה בארגון, וכיצד המאגר האנושי תורם לכלכלה של הארגון, מדידת התל"ג לנפש והתוצר המקומי הגולמי במדינה.

עבודות אקדמאיות בנושא כלכלת כוח אדם יכולות להתמקד באחד מנושאי כלכלת כוח האדם מבחינת העובד או מבחינת החברה, הארגון או המדינה. עבודה שתתמקד בעובד, בשכר, בזכויותיו ועוד, יכולה להיכתב על השפעת תעסוקת העובדים הזרים על האבטלה בישראל, העלייה והשפעתה על מאגר כוח העבודה האנושי בישראל, שכר הבכירים בישראל והשפעתו על השכר הממוצע במשק, ועוד. עבודות בנושא כלכלת כוח אדם שמתמקדות בארגון, יכולות להיכתב על ההבדלים בין היצרנות של עובדי לוו-טק (Low-Tech) לבין היצרנות של עובדי היי-טק, על השפעת השירותיות במכירת מוצר מסוים, בחינת השפעתם של מגזרים שונים באוכלוסיה על הכלכלה, כמו סטודנטים, עובדים ללא ניסיון, בעלי מקצועות חופשיים וכדו'.

כל עבודה בנושא כלכלת כוח אדם צריכה להיעזר בתיאוריות כלכליות שונות, לרוב תיאוריות של כלכלת שוק, כמו תורת המשחקים, מרקסיזם, פוסט-סטרוקטורליזם ועוד.

בכתיבת העבודה יש להציג קודם מבוא שבו תוצג הבעיה הנחקרת, לאחר מכן סקירה של ספרות מחקרית בנושא, הצגת המחקר, השערות המחקר, הנימוקים לבחירת שיטת המחקר, אופן שיטת המחקר, הצגת הממצאים מהמחקר וניתוחם, סיכום ומסקנות. בסוף העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית של מקורות שבהם נעשה עזר לכתיבת העבודה, על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה