עבודות.קום

יום חמישי, 22 באפריל 2010

כלכלת ישראל

עבודות אקדמאיות בכלכלת ישראל יעסקו בנושאים הנוגעים לכלכלה הישראלית שהיא כלכלת שוק מעורבת בה לממשלת ישראל יש אחזקה משמעותית. כלכלת ישראל הנה כלכלה מפותחת וגדולה, שבתוך שישים שנה התעצמה וכיום חולשת על תחומי פיתוח ותעשיה רבים.
כתיבת עבודות אקדמיות בנושא כלכלת ישראל כוללת בתוכה אפשרות לביצוע עבודות מחקר רבות ומגוונות. בכתיבת עבודות אקדמיות בנושא כלכלת ישראל ניתן להתייחס לאופי הכלכלה והדינמיות שלה לאורך השנים, כמו למשל העובדה שהיא הפכה להיות מכלכלה בעלת אופי סוציאליסטי עם מגזר ציבורי רחב לכלכלת שוק חופשי ותחרותי.
בעבודות אקדמאיות בנושא כלכלת ישראל ניתן להתמקד בעשור או בקבוצת שנים משמעותית לכלכלה הישראלית מבחינת שינויים ומשברים שהיא עברה ועליהם לבצע את עבודת המחקר.
במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות יש לשמור על כללי כתיבה אקדמיים תקינים: ראשי פרקים מסודרים, כתיבה תקינה של מראי מקום בעבודה, הסתמכות על תיאוריות כלכליות להוכחת המחקר ורשימה ביבליוגרפית מסודרת עליה הסתמך כותב העבודה בעת ביצוע וכתיבת המחקר.
להלן דוגמאות לעבודות בכלכלת ישראל, בצהלך הלימודים, על הסטודנטים להגיש עבודות קורס, עבודות פרו - סמינריון ועבודות סמינריון ועבודות מחקר לתואר ראשון ושני. להלן מספר דוגמאות לעבודות:
השפעתם של העובדים הזרים על כלכלת ישראל. עבודה בנושא זה תעסוק בכל נושא העובדים הזרים המועסקים כיום בישראל, וכיצד העלייה במספרם והעובדה שהם תופסים נפח נרחב משוק העובדים בישראל, משפיע על הכלכלה הישראלית. עוד יעסוק המחקר בעבודה זו בהשפעה של העובדים הזרים על מצב האבטלה בישראל ועל מצב השכר במשק; באילו ענפים עובדים בעיקר העובדים הזרים ומה תרומתם העקיפית ברווחת הכלכלה הישראלית. ניתן גם להתייחס להיבטים של מדיניות הממשלה וההיתרים שהיא נותנת להבאת עובדים זרים.
דוגמא נוספת לעבודת מחקר בנושא כלכלה ישראלית: השפעת ימי שלום בישראל על סחר החוץ והוצאות הביטחון.
כמקורות לעבודות בכלכלה ניתן להשתמש, בנוסף למאמרים מחקריים וספרים, גם בנתונים מהלמ"ס, ממחקרים של הכנסת, נתוני בנק ישראל וכד', אליהם ניתן לגשת באמצעות האינטרנט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה