עבודות.קום

יום חמישי, 29 באפריל 2010

מקרו כלכלה

במסגרת לימודי כלכלה מוגשות עבודות אקדמיות רבות בנושא מקרו כלכלה. המחקר בעבודות אלו בודק תחומים שונים שבהם למקרו כלכלה יש השפעה ישירה ועקיפה עליהם.
תחום המקרו כלכלה עוסק בכל מה שנוגע לניתוח פעילות המשק הלאומי הכלכלי. בעבודות אקדמאיות בנושא מקרו כלכלה יתבצע מחקר אקדמי על משתנים רבים במקרו כלכלה כגון: גודל התוצר הלאומי, היקף תעסוקה ואבטלה, צמיחה כלכלית ועוד. תחום המקרו כלכלה, בניגוד לתחום המיקרו כלכלה, יעסוק בבחינה וניתוח משתנים כלכליים שונים על מנת שיהיה ניתן להשפיע על המדיניות הכלכלית של המדינה.
עבודה אקדמאית בתחום של מקרו כלכלה ניתן לכתוב למשל על ההשפעה של משתנים מקרו כלכליים על מדד המניות במדינה זו או אחרת. בכתיבת עבודת המחקר יוצגו המבוא ומטרת הנושא ולאחר מכן יתבצע מחקר תיאורטי המנסה לענות על השאלה האם האינפלציה היא גורם משפיע על גורמים כמו הריבית במשק, מדדי המניות ועוד. בעבודה ניתן לבחור מדינה מסוימת שבה יש שיעור אינפלציה גבוה, או מדינה שבתקופה מסוימת היה בה שיעור אינפלציה גבוה ועל פי זה לבצע מחקר תיאורטי שינסה להוכיח את ההשפעה שהייתה לכך על מדד המניות באותה מדינה.
עבודה נוספת שניתן לכתוב בתחום מקרו כלכלה תהיה על חרם הנפט והשפעתו על הכלכלה העולמית והכלכלה הישראלית. העבודה תציג מחקר שבו ייבדק נושא חרם הנפט הערבי, מה מקורותיו ומניעיו ומה מצבו כיום לעומת העבר. כיצד ההשפעה שלו על כלכלת העולם ועל כלכלת ישראל באה לידי ביטוי ומה ההשלכות לכך על עתיד הכלכלה במדינות אלו.
במסגרת כתיבת עבודות אקדמאיות בנושא מקרו כלכלה, יש להקפיד על כללי הכתיבה של עבודה אקדמית ועל סדר עבודה נכון. יש לכתוב תוכן עניינים שיציג את הפרקים של עבודת המחקר ותתי הפרקים הנלווים אליהם, מבוא מסודר שיהווה תקציר של תוכן העבודה. לאחר מכן, בגוף העבודה יוצג כל פרק ופרק כאשר סדר הדברים יהיה כזה שיתקדם לכיוון של מענה לשאלת המחקר.
בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות וכן רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתציג את רשימת ספרות המחקר בה נעשה שימוש לכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה