עבודות.קום

יום ראשון, 30 במאי 2010

עבודות בנושא סמים ונוער

להתמכרות לסמים ולבעיות הרבות והמגוונות הנובעות מכך, יש מאפיינים ייחודיים כאשר מדובר בבני נוער ובמתבגרים. מהנתונים המתפרסמים עולה תמונה עגומה של עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בסמים וירידה מדאיגה עוד יותר של גיל המשתמשים. בנוסף לייחוד של קבוצת הנוער, יש לציין כי קיימים גם מאפיינים מיוחדים לאוכלוסיות נוער שונות: חילוני, דתי, נוער עולה (מהגרים), יהודי, ערבי וכו'.
הגופים העוסקים בנושא ומעורבים בהיבטים השונים שלו הם רשויות הרווחה (מרכזי טיפול, מרכזי גמילה ושיקום וכד'), גורמי אכיפת החוק, מערכת המשפט, מערכת החינוך ועוד.

המחקר האקדמי בתחום השימוש בסמים בקרב בני נוער - בארץ ובעולם - עוסק בהיבטים של הסיבות לתופעה, מאפיינים שלה, השלכות ודרכי טיפול. הנושא נוגע לתחומי הרפואה, החינוך, הקרימינולוגיה, הפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, כאשר כל דיסציפלינה בוחנת את הנושא מנקודת ראותה: רפואה ופסיכולוגיה - בחינה של גורמים פיסיים במוח להתמכרות, השלכות פסיכולוגיות ובריאותיות של סמים וכד'; חינוך - אמצעי מניעה וטיפול בילדים ונוער במסגרות החינוך השונות וכד'; קרימינולוגיה - בחינת עבריינות נוער הנובעת מצריכת סמים וכד'.
כך, עבודות (ברמות השונות - פרו"ס, סמינריון וכו') העוסקות בנושא סמים ונוער יתייחסו להיבטים הללו, כל אחת בהתאם למסגרת הלימודית בה היא נכתבת.

דוגמאות לעבודות:
עבודה שתבחן את הקשר בין צריכת סמים לבין התאבדויות בקרב בני נוער, תנסה לבדוק אם אכן קיים קשר כזה. הבדיקה יכולה להיעשות באמצעות סקירת מקורות קיימים, או גם באמצעות מחקר שיבצע כותב העבודה, באמצעות בחירת מדגם, העברת שאלונים וניתוח סטטיסטי.

בעבודה אקדמית יש להקפיד על הצגת שאלת מחקר אותה מבקש כותב העבודה לבדוק במהלך העבודה. במידה ומדובר בעבודה מחקרית, יש לציין את שיטות המחקר, כולל שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר. בפרק הסיכום יוצגו המסקנות שנובעות מתוצאות המחקר.
הפרק האחרון של העבודה יהיה פרק רשימה ביבליוגרפית שיכלול את כל המקורות, על פי סדר אלפאבתי, בהם נעשה שימוש בעבודה. בנוסף, בכל מקום במהלך הטקסט בעבודה שבו הובא נתון, ציטוט או חומר ממקור אחר, יש להקפיד על ציון מראי מקום כנרש על פי כללי הציטוט.

מקור מידע אינטרנטי:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/samim/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה