עבודות.קום

יום חמישי, 27 במאי 2010

עבודות אקדמאיות בספרות עברית

עבודות אקדמאיות בספרות עברית יכולות להיכתב על מגוון נושאים - ספרים, סופרים, משוררים ויצירות ספרותיות שנכתבו בעברית במהלך התקופות השונות. אפשר למיין את הספרות העברית לפי תקופות או לפי סוגים.
בכתיבת העבודה ניתן לבחור נושא מתקופה מסוימת בספרות העברית כמו הספרות העברית בתקופת התחייה, הספרות העברית במדינת ישראל; או לבחור סוגה מסוימת בספרות העברית כמו שירה עברית, הרומן העברי, ספרות בלשים, ספרות ילדים ונוער, מחזות ועוד.
בכתיבת העבודות ניתן להיעזר בספרים, מאמרים, ואף ניתן להיעזר באתרים שונים מרשת האינטרנט העוסקים בספרות עברית, כגון לקסיקון הספרות העברית החדשה, פרויקט בן יהודה, סנונית.

דוגמאות לעבודות בספרות עברית:
השואה בספרות הילדים של ימינו - במבוא לעבודה יש להציג את הרקע לנושא ואת חשיבותו; העניין שבמפגש בין עולם הילדים לנושא השואה. כמו כן יש להציג במבוא רקע קצר לנושא ולסקור בפסקה או שתיים את התמורות שחלו בספרות הילדים בנושא השואה, הצגת מטרת העבודה - מה השינוי שחל בספרות ילדים בנושא השואה, הצגת הנחת העבודה – אם ספרות הילדים שנכתבת בנושא השואה נכתבת כסיפור אישי או במטרה לחנך. על העבודה להסתמך הן על מאמרים שנכתבו בנושא, והן על ספרי ילדים שונים שנכתבו על השואה. בגוף העבודה יש להציג את הרקע ואת המקורות הספרותיים שעוסקים בספרות ילדים בנושא השואה בתקופות שונות, לבחון ולנתח את ספרי הילדים שנבחרו לצורך כתיבת העבודה, הצגת הקושי שבהצגת נושא השואה בפני ילדים, הנושא הבין-דורי הבא לידי ביטוי בספרות השואה לילדים. בסיכום יש להציג את המסקנות שעלו מניתוח הספרים השונים וניתוח החומר התיאורטי בנושא.

דוגמאות נוספות לעבודות בספרות עברית: הצגת הערבי בספרות העברית מבחינה ספרותית, חברתית ופוליטית; דמות האישה בשירת דליה רביקוביץ' לעומת שירת יונה וולך; תרומתם של המחזות של חנוך לוין לביקורת החברה בישראל; התפתחות הסיפור הקצר בספרות העברית.

כאשר באים לציין מקור ספרותי כזה או אחר בעבודה, יש להקפיד על כללי הציטוט. בנוסף לציטוטים המוזכרים במהלך העבודה, יש להביא בסופה רשימה ביבליוגרפית מפורטת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה