עבודות.קום

יום חמישי, 11 במרץ 2010

עבודות אקדמיות בדיני עבודה

משפט העבודה עוסק בהסדרה של עולם העבודה ויחסי העבודה בו. התחום נלמד כחלק מלימודי משפטים ויש לו גם נגיעה לתחומי הכלכלה (כלכלת עבודה) ומנהל העסקים (לימודי עבודה, יחסי עבודה וכד').

עבודות בנושא דיני עבודה עשויות לעסוק בנושא כמו הסדרת יחסי עובד - מעביד, כולל זכויות וחובות עובדים ומעבידים. בעבודה שכזו יפורטו הזכויות הללו ומה ההגנה שלה זכאי העובד הן מבחינה כלכלית והן כאדם. העבודה תכלול הצגה של מקרים בהם התקיימה הפרה של דיני העבודה המגינים על העובד, מה ניתן לעשות בעניין ומהן ההשלכות המשפטיות של הפרת דינים אלו.
התחום השני נוגע להסדרת היחסים בין ארגון עובדים למעביד בכל בנודע להסכמי עבודה, שביתות וכו', והתחום השלישי נוגע להסדרת יחסים בין ארגון עובדים לארגון מעבידים.

במסגרת לימודי דיני העבודה ייכתבו עבודות מסוגים שונים, בין השאר גם עבודות סמינריון. ניתן למקד את נושא העבודה האקדמית על אחד משלושת התחומים שהוזכרו לעיל ולבחור מקרים מייצגים שהגיעו לפתחו של בית המשפט, בכדי לבסס את המחקר התיאורטי בעבודה ולתת לו דוגמאות. על מנת שהמחקר יהיה אמין ובעל תוקף, קיימת חשיבות גדולה בהבאת מקרים ופס"דים כדוגמא. המקרים יוצגו בעבודה וינותחו על סמך דיני העבודה ועל סמך מקרים שנידונו בעבר ונגעו להפרת דיני עבודה.

כתיבת עבודה אקדמית צריכה להיעשות על פי כללים ונהלים מסודרים. במסגרת עבודת סמינריון ניתן, לדוגמא, לכתוב על זכויות עובד בתום סיום חוזה עבודה. עבודה בנושא זה תכלול כשלושה ראשי פרקים שידונו בזכויות אלו על פי חוק וכל ראש פרק יכלול שניים עד שלושה תתי פרקים, המתייחסים לפרק הראשי. מבוא העבודה האקדמית יכלול תקציר של העבודה כולה, המפרט במה יעסוק כל פרק. המבוא ישים דגש על שאיפות המחקר ומטרת עבודת המחקר המרכזית.
בהמשך יוצגו הפרקים ותתי הפרקים במלואם. בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות עבודת הסמינריון. העבודה תכלול רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתפרט את ספרות המחקר בה נעזרתם לכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה