עבודות.קום

יום שישי, 12 במרץ 2010

עבודות במשפטים - דיני קניין

עבודות אקדמיות בתחום דיני קניין נכתבות במסגרת לימודי משפטים. עבודות אקדמאיות ב דיני קניין יעסקו בכל הנוגע לשיוך הנכסים לבעליהם המתאימים ולפיקוח משפטי ששומר על הסדר בנושא. ההחלטה מה היא זכות הקניין שונה מבחינה משפטית ממדינה למדינה ולכן קיימת חשיבות רבה, במידה ומגישים עבודות בתחום דיני קניין בישראל, למצוא חומר תיאורטי ומשפטי רלוונטי ומדויק.
כמו כן, יש להציג במסגרת העבודה כמה דעות שונות המפרשות את משמעות וחשיבות השמירה על דיני קניין בעיני המערכת המשפטית.

כמו כל עבודת מחקר מכל סוג שהוא וכן עבודות סמינריון ודוקטורט, קיימת חשיבות רבה לסדר וכללי כתיבה נכונים לעבודה אקדמית. ראשית יש ליצור שער מסודר עם נושא העבודה. לאחר מכן יובא תוכן עניינים שיציג את פרק המבוא, ראשי פרקים ותתי הפרקים בעבודה, פרק הסיכום והביבליוגרפיה.
מבוא העבודה האקדמית יהווה למעשה תקציר של העבודה המפרט את נושאי הפרקים בהמשך, מהי השערת המחקר ושאלת המחקר בתחום דיני הקניין ומה למעשה רוצה כותב העבודה להוכיח. שאיפות המחקר ומטרתה המרכזית של עבודת המחקר יובאו לידי ביטוי במבוא.
לאחר הצגת המבוא בעבודה, יופיעו על פי סידרם הפרקים, תתי הפרקים והחומר התיאורטי לתחום המחקר שיהיה בעיקרו משפטי עם מספר מקרים משפטיים של דיני קניין לדוגמא.
בתום העבודה יוצג פרק הסיכום שיכלול מענה לשאלת המחקר וביסוס להשערת המחקר המרכזית שהוצגו בתחילת העבודה, במבוא. רשימה ביבליוגרפית מסודרת של ספרות המחקר, בה נעזרתם לכתיבת העבודה האקדמית תופיע בעמוד האחרון של העבודה.

תחום משנה של דיני הקניין הוא תחום הקניין הרוחני העוסק בבעלות ובזכויות על פרי מחשבה של אדם, ולא על דבר מוחשי, לדוגמא, יצרות מוסיקליות, ספרים וכן המצאות ופטנטים. בתחום זה ניתן לכתוב עבודה, למשל, בנושא החשיבות שברישום קניין רוחני, שתעסוק בהבדל בין קניין רשום לכזה שאינו רשום - כיצד יכול בעל הקניין הרשום להגן על קניינו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה