עבודות.קום

יום שני, 15 במרץ 2010

דיני תאגידים - עבודות אקדמיות

דיני תאגידים נלמדים במסגרת לימודי משפטים. הם מהווים חלק ממערך ידע בתחום המשפטים בכל מה שנוגע למשפט אזרחי בלבד.
עבודות אקדמיות בדיני תאגידים יעסקו בהגדרת התאגיד כגוף בעל ישות משפטית משל עצמו אשר מאפשר יצירת זכויות וחובות בתוכו. התאגיד מורכב ממספר עובדים רב, כשבראשו מנהליו. במדינת ישראל הוא מוגדר כחברה ולכן עבודות בנושא דיני תאגידים, יעסקו בחברות בארץ וחובת התנהלותן על פי חוק.

בבואכם לכתוב עבודות בנושא דיני תאגידים, יש לשים דגש בתהליך כתיבת העבודה על מטרתם וכיצד הם משפיעים על ההתנהלות של החברה אל מול העובדים והאוכלוסייה שהיא מספקת לה את שירותיה. מטרתם המרכזית של דיני תאגידים היא להתערב בין תאגידים לבני אדם ולאפשר על ידי כך את פעילותם הכלכלית של התאגידים. כמו כן, בעבודה אקדמית בנושא תאגידים, יש לפרט מה החשיבות של אותו דין הנוגע לתאגידים, כיצד הוא עוזר לפעילותו התקינה של התאגיד ומה נחיצותו. יש להציג בעבודה גם את הדעות המנוגדות לדיני התאגידים אשר מבקרות אותם, לפרט מה הביקורת וממה היא נובעת. ניתן להמציא מקרים בהם הוכנסו שינויים בדיני התאגידים בהתאם לביקורת שחלה עליהם ולחץ שהופעל לשנותם.

במסגרת כתיבת עבודה אקדמית על דיני תאגידים, יש להקפיד על כתיבת מבנה עבודה אקדמית מאורגן ומסודר, שיהיה על פי כללי הכתיבה האקדמית. ראשית, יש ליצור תוכן עניינים שיכיל בתוכו את סדר הדברים בעבודה: מבוא, ראשי פרקים, תתי פרקים, סיכום וביבליוגרפיה.
המבוא בעבודה יכלול הקדמה והסבר על נושא העבודה שנבחר, וכמו כן יפורטו במבוא ראשי הפרקים בקיצור ותתי הפרקים שמתלווים אליהם. במבוא תוצג טענת המחקר ושאלת המחקר, משמע מה רוצה כותב העבודה להוכיח במחקר, ולאילו מסקנות הוא שואף להגיע במחקרו.
ראשי הפרקים ותתי הפרקים יהיו מאורגנים על פי סדר לוגי וסיבתי וימחישו את תהליך המחקר שנעשה בעבודה, על פי ספרות המחקר שנאספה לכתיבת העבודה. בסוף עבודת המחקר יוצגו סיכום ומסקנות שייתנו מענה לשאלת המחקר והוכחה לטענת המחקר.
לבסוף תופיע רשימה ביבליוגרפית שתכלול פירוט של ספרות המחקר בה השתמשתם לכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה