עבודות.קום

יום רביעי, 17 במרץ 2010

עבודות בנושא דת ומדינה

יחסי דת ומדינה הם למעשה יחסים בין שני מוקדים של כח פוליטי על הגמוניה, שליטה או השפעה. קונפליקטים ומאבקים בין השניים התקיימו עוד בימים של השלטון המלוכני באירופה והמשיכו להתקיים עם התפתחותה של המדינה הלאומית. בנימין נויברגר מציין כי במדינות שונות, ואף במקומות שונים באותה המדינה, קיימים דגמים שונים ומגוונים של הסדרים בין מוסד הדת ומוסד המדינה (http://www.openu.ac.il/Adcan/adcan37/adcan-33.html).

נושא דת ומדינה נלמד במסגרת חוגים כגון החוג למדע המדינה והחוג להיסטוריה. עבודות אקדמיות בנושא דת ומדינה יעסקו בקשר בין דת ומדינה בראי ההיסטוריה וכיום. נדמה כי דיונים ומחקר, כמו גם עבודות מחקר על דת ומדינה ישנם בשפע, אך תחום המחקר הזה רק הולך ומתפתח וקיימים נושאים רבים שניתן לכתוב עליהם עבודות ביחס לקשר שבין דת ומדינה.
בכל עבודה אקדמית שמגישים בנושא זה, ניתן לבחור מדינה או מספר מדינות ולבחון מהו אופי הקשר בין דת ומדינה, תוך התייחסות למודלים תיאורטיים. בעבודות מסוג זה יש להתייחס לגורמים ההיסטוריים וכן הגורמים הפוליטיים והמדיניים הקיימים בבסיס הקשר, ואלו השפעות הדדיות יש בין הדת לבין המדינה. ניתן לכתוב עבודות אקדמיות על מדינות בהן קיימת הפרדה מוחלטת בין הדת למדינה. במידה ובעבר הדת כן הייתה חלק מן השלטון במדינה, יוצגו הסיבות להפרדה שנוצרה ומה היה המקור להן. כן תפורט ההתנהלות של המדינה מול המוסדות הדתיים במדינה שבה לדת יש אוטונומיה והיא אינה מתערבת בענייני השלטון.
דוגמאות לעבודות מחקר בנושא דת ומדינה בעבר ובהיסטוריה המודרנית לא חסרות ולכן קיים היצע בחירה רב. בבואכם לכתוב עבודה בנושא זה, חשוב לזכור כי במידה ועורכים השוואה בין מדינות, יש לעשות זאת תוך התייחסות לסוג המשטר - דמוקרטי או דיקטטורי. לדוגמא, עבודה בנושא דת ומדינה במשטר דיקטטורי: "יחסי דת ומדינה בימי תקופת שלטונו של פרנקו בספרד"; ובמשטר דמוקרטי: "יחסי דת ומדינה בארה"ב - הימין האוונגלי ויציבות המשטר".

כבכל עבודה אקדמית, חשוב להקפיד על ציון מראי מקום מדוייקים וכן לצרף רשימה ביבליוגרפית מפורטת ושכתובה על פי כללי הכתיבה האקדמית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה