עבודות.קום

יום שלישי, 2 במרץ 2010

עבודות בנושא גלובליזציה

גלובליזציה היא אחד מהנושאים המדוברים והמתוקשרים ביותר בימינו. גלובליזציה היא מצב בו מתקיים קשר הדוק ומשמעותי בין מדינות וחברות ובאמצעותו מתחזקים הקשרים הפוליטיים, התרבותיים ובעיקר הכלכליים. מדובר במגמה שהתחזקה באופן משמעותי במהלך המאה העשרית ובמסגרתה העולם כולו הופך להיות "כפר גלובלי" קטן והקהילות בעולם ניזונות משווקים עולמיים שונים.
לאורך ההיסטוריה האנושית חלו מגמות בעלות אופי 'גלובלי' ('איזורי' - למעשה) שאפיינו בעיקר אימפריות גדולות שחלשו על שטחים גיאוגרפיים רבים. כפי שציינו, הגלובליזציה התחזקה בעיקר במאה העשרים, וזאת עם ההתפתחות הטכנולוגית הרחבה והמהירה והתפתחותם של אמצעי התקשורת.

לתופעת הגלובליזציה יש השפעות והשלכות כמעט על כל תחום וחוקרים אכן עוסקים בה כמעט מכל היבט אפשרי: סוציולוגי (השפעות חברתיות כמו תנועות נגד ו'גלוקליזציה'/עולמקומיות), פוליטי (לדוג' - השפעה על מדינת הלאום), עסקי (ניהול בינלאומי), כלכלי (כלכלה בינלאומית) וכו'.
בעבודות אקדמיות בנושא ניתן לעסוק בהשפעות הגלובליזציה ובמקומות שונים בעולם שבהם היא באה לידי ביטוי.
עבודות אקדמיות בנושא גלובליזציה נכתבות חדשות לבקרים והמידע הרב שיש בנושא מאפשר לכתוב עבודות מחקר רבות ומקוריות על נושאים הקשורים לגלובליזציה. במסגרת כתיבת עבודת מחקר אקדמית ועבודות סמינריוניות בגלובליזציה, יינתן הסבר מורחב על פשר התופעה, מאפייניה ותיאוריות הנוגעות לגביה.
בעבודה סמינריונית לדוג' בנושא: גלובליזציה - האם היא מקטינה או מגדילה את השוויון בין בני אדם במדינות שונות, יילקחו מספר מדינות, כל אחת מתרבות ומיקום גאוגרפי אחר על הגלובוס. במסגרת עבודת המחקר, יוקדש פרק המציג את תהליכי הגלובליזציה שעברה כל מדינה ומדינה בתוך עצמה. פרק אחר בעבודה האקדמית ירחיב על הקשרים הגלובליים שנוצרו בין המדינות השונות. בעבודה יפורטו הקשרים כלכליים, התרבותיים והפוליטיים שנוצרו, כיצד הם מסייעים להתפתחות כל מדינה והחברה שמתקיימת בה. כמו כן תוצג בעבודה ההשפעה השלילית שיכולה להיות לתהליכי הגלובליזציה על המדינות השונות.

במסגרת כתיבת עבודות על גלובליזציה יש להביא תיאוריות מחקר שונות שנותנות סימוכין למידע שנכתב בעבודת מחקר, על מנת לבסס אותו. מומלץ לחפש מידע על גלובליזציה והשפעותיה, גם באמצעות קטלוג הספריות. כמו כן, ניתן למצוא מידע רב ועשיר על הנושא ברשת האינטרנט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה