עבודות.קום

יום ראשון, 21 במרץ 2010

הערכת שווי חברות

הערכות שווי נערכות לחברות בשוק הפיננסי ומשמשות כלי הערכה פנימי, מענה לדרישות מס ולמטרות נוספות כמו חלוקת מניות בחברה.
הערכת שווי חברות הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי חשבונאות ומנהל עסקים ובמסגרתו נערכות גם עבודת אקדמאיות בנושא. העבודות יעסקו בכל נושא הערכת סטטוס של חברה על פי מצבה הכלכלי ושוויה בשוק ההון. בכל חברה קיימת נבחנים מדדי ההצלחה והכישלון בעזרת פרמטרים כלכליים ועל פיהם נקבעת הערכת שוויה בשוק. הערכת שווי חברות היא דבר דינמי ומשתנה. חברה יכולה להיות שנה אחת במיקום ודירוג גבוה בהערכת השווי שלה ושנה לאחר מכן שוויה עשוי להיות נמוך עקב גורמים שונים המשפיעים על מצבה הכלכלי. הערכת שווי חברות היא דבר דינמי שמתבצע כל תקופה מסוימת ועוזר לאבחן את מעמדה של החברה בדירוג שלה, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ.

עבודות מחקר בהערכת שווי חברות עוסקות ברוב המקרים בחברות מסוימות לגביהן מבוצעת הערכת שווי, על פי כל הפרמטרים. אך ניתן גם לעסוק בהיבטים מתודולוגיים של ההערכה, כמו מודלים, שיטות וכלים שונים לביצוע הערכות שווי (לדוגמא: גישת היוון זרמי המזומנים - D.C.F, גישת השווי הנכסי הנקי וגישת המכפיל).
לאחר בחירת החברה עליה יבוצע המחקר, יש לתת סקירה עסקית של החברה ושל פעילותה. ניתן, בהתאם לדרישות הקורס והמנחה, להביא רקע כללי על שיטות הערכה ועל מטרת הערכת השווי ומדוע הערכת שווי חברות יוצרת תשואה גבוהה וטובה למשקיעים. עיקר העבודה תהיה ההערכה עצמה והתוצאות של ניתוח הנתונים בכלים השונים. בעבודה בנושא הערכת שווי יש לציין את הכלים המרכזיים שנבחרו על מנת לבצע את ההערכה של החברה בה עוסקת העבודה. במסגרת הניתוח, ניתן להציג חישובים כמותיים בגרפים או טבלאות מסודרות.

בכתיבת עבודות בהערכת שווי חברות, ניתן להיעזר בביבליוגרפיה מתחום מנהל העסקים והחשבונאות. ניתן לאתר ספרות על ידי חיפוש לפי מילים הרלוונטיות לנושא העבודה במאגרי חיפוש אינטרנטיים רגילים ובמאגרי חיפוש אקדמיים ברשת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה