עבודות.קום

יום שני, 1 במרץ 2010

עבודות בגישור

גישור הינו כלי אלטרנטיבי ליישוב של סכסוכים ובו גורם ניטרלי אחד מגשר בין שני הצדדים על מנת ליישב את חילוקי הדעות השונים, או המחלוקת העיקרית שעומדת בינם.
עבודות אקדמיות בנושא גישור נכתבות במסגרת לימודי משפטים, בקורסים של גישור או במסגרת לימודים נפרדת של יישוב סכסוכים וגישור. עבודות מחקר בתחום הגישור יעסקו ביישוב סכסוכים ובהתמקדות באופי המחלוקת והדרך שבה המגשר נוקט על מנת לטפל בה ולפתור אותה. אדם המוגדר כמגשר אינו חייב להיות בעל השכלה משפטית, אולם אלו הלומדים משפטים, צריכים להיות מעורים גם בתחום הגישור, ובמסגרת זו גם להגיש עבודות אקדמיות בנושא.
במסגרת בחירת נושא לעבודת מחקר אקדמית בתחום הגישור, ניתן לגשת למקרה גישור שאינו משפטי או לקחת מקרה משפטי שהתבקש על ידי המערכת המשפטית להפוך להיות מקרה גישור. פניה לגישור במקום להליך משפטי נעשית גם עקב עומס הדיונים המוטל על המערכת המשפטית ולעיתים גם מתוך אמונה (ותקווה) כי להליך הגישור סיכוי טוב יותר להגיע ליישוב הסכסוך. במידה ודנים בהליך גישור שהגיע מתוך מערכת המשפט, יש להציג בעבודה את הסעיף בחוק הדן בסמכות בית המשפט להפוך דיון משפטי למקרה גישור.
כמו כן ניתן לכתוב עבודות שיעסקו לא רק בנושאי גישור ספציפיים, אלא בתחום הגישור על פניו השונים, או על מהותו במקומות שונים בעולם.
דוגמא לעבודה סמינריונית בנושא: הבדלים בגישור בין מדינות מזרח אסיה למדינות אירופה. בעבודת הסמינריון יינתן מבוא כללי שיציג את העבודה ומה היא כוללת, וכן את שאלת המחקר עליה באה העבודה לענות. בהתייחס לדוגמא זו לנושא לעבודה, יעסוק הפרק הראשון בגישור באופן כללי, בפרקים שלאחר מכן תבוצע השוואה תרבותית בין שני האיזורים ודיון בהיבט התרבותי בגישור וניהול סכסוכים. בחלק האחרון והמרכזי ייערך ניתוח השוואתי בהיבטים השונים של נושא הגישור, ויוצגו החסרונות והיתרונות של ההליך.
בסיכום עבודת הסמינריון יובא פרק סיכום ומסקנות בו יינתן מענה לשאלת המחקר המרכזית על ידי הצגת המשתנים השונים שנותחו בעבודה במסגרת ההשוואה שנעשתה על הבדלי הגישור בתרבות המזרח ותרבות המערב.
במסגרת כתיבת העבודה יש להיעזר בספרות מחקר שמכילה חומר תיאורטי על הקוד האתי של תחום הגישור והאתיקה המקצועית של המגשר וכן חומר משפטי שיכלול חוקים הרלוונטיים באופן ישיר ועקיף לתחום הגישור.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה