עבודות.קום

יום רביעי, 17 במרץ 2010

דמוקרטיה וחינוך

דמוקרטיה וחינוך הינו שם ספר של ג'ון דיואי, העוסק בפילוסופיה הדמוקרטית של החינוך, ובעקרונות דמוקרטיים שיש ליישם בחינוך. תחום זה של דמוקרטיה וחינוך (או חינוך דמוקרטי) נלמד במסגרת לימודי מדעי החברה בחוגים לחינוך, פילוסופיה ואף מדע המדינה.

עבודות אקדמיות שיוגשו בתחום זה יעסקו בקשר ההדדי שבין דמוקרטיה לחינוך, בניסיון וברצון של מדינות לאפשר לאזרחים הפועלים בהן לחיות כאזרחים חופשיים וכן לתת להם את הכלים ואת הידע החינוכי לחיים, תחת משטר דמוקרטי. עבודות אקדמאיות בתחום דמוקרטיה וחינוך ישימו בעיקר את הדגש על החינוך לדמוקרטיה ואזרחות במדינה ואת הגישות השונות בחינוך ליישם זאת בצורה תקינה ונכונה. בנוסף, ניתן לבצע מחקר על יישומים בשטח של העקרונות הללו, כמו בחינה של בתי ספר דמוקרטיים.

במסגרת כתיבת עבודת מחקר בנושא דמוקרטיה וחינוך, קיימת חשיבות רבה לסדר וארגון בהתאם לכללי הכתיבה האקדמיים. תחילה, בעמוד שער, יוצג נושא העבודה. לאחר מכן, יוצג תוכן עניינים של פרקי העבודה: המבוא, כותרות ראשי הפרקים, תתי הפרקים, סיכום המחקר ורשימה ביבליוגרפית.
בפרקי העבודה, בין אם מדובר בעבודות פרו - סמינריון, בעבודות סמינריוניות או בדוקטורט, חשוב להביא חומר תיאורטי ומודלים תיאורטיים הנוגעים לתחום דמוקרטיה וחינוך. ניתן להביא תיאוריות פילוסופיות שונות של פילוסופים והוגים לאורך ההיסטוריה, אשר עסקו בפילוסופיה של החינוך ובחינוך לדמוקרטיה וכמו כן, ניתן להביא גישות מודרניות שקיימות כיום בחינוך לדמוקרטיה. הדבר המשמעותי ביותר, הוא הבאת מכלול נרחב של דעות על מנת לבסס את הנושא שנבחר כמחקר בעבודה.
דוגמא בולטת לנושא בתחום דמוקרטיה וחינוך היא: חינוך לדמוקרטיה בבית ספר. עבודה אקדמית בנושא זה יכולה לעסוק בגישות בחינוך לדמוקרטיה בסוגים שונים של בתי ספר. לדוג': חינוך לדמוקרטיה בבית ספר מסורתי, לעומת חינוך לדמוקרטיה בבית ספר שהוא מעצם הגדרתו, בית ספר דמוקרטי. בעבודה יוצגו תיאוריות בחינוך שרלוונטיות לכל סוג בית ספר ומה ה"אני מאמין" שלו. כמו כן, יוצגו בעבודה אופי הכשרת המורים בכל בית ספר לחינוך מסוג זה, וכן סוגים שונים של מערכי שיעור שמועברים בתחום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה