עבודות.קום

יום חמישי, 4 במרץ 2010

עבודות בדיני ביטוח

כמו כל הנושאים הנלמדים במסגרת לימודי משפטים, גם דיני ביטוח מהווים חלק ממערך הידע שסטודנטים למשפטים חייבים ללמוד. במסגרת לימודי משפטים, מוגשות עבודות אקדמאיות רבות הנוגעות לחוק ומשפט, ובין השאר יוגשו נקודתית עבודות אקדמאיות ועבודות סמינריוניות גם בסוגים שונים של דיני ביטוח.

בתחום דיני הביטוח ניתן לערוך עבודות שיעסקו בהליכים משפטיים ותביעות ביטוח בנושאים כגון: ביטוח חיים, ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות וכדומה. העבודה תתמקד באירוע ביטוחי מסויים או בדילמה משפטית הקשורה לענייני ביטוח, כאשר יש לכלול כמובן התייחסות לדינים ולחוקים הרלבנטיים וכן לפסקי דין קודמים הנוגעים לנושא העבודה, תוך ניתוח המקרה והצגת החלטת בית המשפט ופסק הדין. כמו כן ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות המנתחות לעומקם את דיני הביטוח מבחינה משפטית ועשויות לכלול דיון בדילמות שנוצרות, במצב המצוי והרצוי ובמשפט משווה (השוואת המצב המשפטי לארץ לזה שבמינות אחרות).

במסגרת נושא העבודה האקדמית שייבחר, יש לכתוב עבודה שתהיה מאורגנת על פי כללי הכתיבה של עבודות אקדמיות. ראשית, יופיע תוכן עניינים ובו יוצגו ראשי פרקים של העבודה האקדמית על פי סדר נכון שיציג את דרך המחקר באופן קולח ונכון. המבוא בעבודה יכלול הקדמה והסבר על נושא העבודה, תקציר של ראשי הפרקים שיוצגו ומטרתם. בעבודה סמינריונית יוצגו ראשי הפרקים, כאשר לכל פרק יהיו שניים או שלושה תתי פרקים הנוגעים לנושא המרכזי של ראש הפרק. בסיום העבודה יוצגו סיכום ומסקנות שיכללו את מסקנות המחקר, רשמים וניתוחים וכן תשובה לטענת מחקר שהוצגה בראשית העבודה, במבוא.

בסוף העבודה הסמינריונית תובא רשימה ביבליוגרפית מפורטת של החומר שבו נעשה שימוש על מנת לבצע ולכתוב את המחקר התיאורטי של העבודה האקדמאית.
מספר דוגמאות לעבודות אקדמאיות בנושא דיני ביטוח: סקירת סוגי ביטוח בריאות במדינת ישראל, יתרונות וחסרונות. העבודה תציג באופן כללי את החוק המתייחס לביטוח בריאות במדינת ישראל, זכויות וחובות של האזרחים במדינה בנושא. כמו כן יופיעו בעבודה דוגמאות לסוגי ביטוח בריאות שונים שמציעות חברות הביטוח השונות. האם הן עומדות בקריטריונים של דיני הביטוח, והאם יש מקום לפגם בתנאי ביטוח הבריאות שהן מציעות, לעומת החוק הקיים במדינה. במסגרת כתיבת העבודה, ניתן לדון במקרה אחד, או מספר מקרים שנוגעים לתביעות שהוגשו עקב הפרה של דיני ביטוח ותוצאותיהם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה