עבודות.קום

יום רביעי, 17 במרץ 2010

עבודות בחינוך - הוראה

עבודות אקדמיות בתחום ההוראה ייכתבו ויוגשו במסגרת לימודי חינוך. נושאי המחקר בתחום ההוראה הם בלתי נדלים ולכן קיימת אפשרות לכתיבת עבודות מחקר רבות ומקוריות, בין אם מדובר בעבודות מחקר לתואר ראשון, עבודות מחקר לתואר שני, פרו - סמינריונים, עבודות סמינריון ודוקטורט.
תחום החינוך מאפשר כתיבת עבודות עיוניות ועבודות מחקר שיעסקו באספקטים רבים ושונים של הוראה. ניתן לכתוב עבודות אקדמיות על סוגים שונים של הוראה בחינוך כגון: הוראה פרונטלית, הוראה בקבוצות הוראה מרחוק וכד'. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמיות שיעסקו בגישות חינוכיות שונות של הוראה. בעבודות שיעסקו בגישות בהוראה ניתן לבצע סקירה היסטורית של גישות בחינוך שנהגו להשתמש בהן פעם ועברו מן העולם או התיישנו. כמו כן, ניתן לפרט את הנסיבות לשינוי שחל בהן בהתאם לצרכים והשינויים החברתיים שחלו באותה תקופה בה נהגו להשתמש בשיטות ההוראה. כן יוצגו בעבודה שיטות הוראה מודרניות ושינויים שחלים בהם חדשות לבקרים.
במסגרת העבודה יש להציג חומר תיאורטי רב ככל הניתן שיכלול תיאוריות שונות בחינוך הנוגעות לתחום ההוראה וכן פילוסופיות שונות בחינוך שיש להן קשר ישיר למהות ההוראה בתחום החינוך בכלל, וכיצד ההוראה ואופיה משפיעה על החברה בה היא פועלת, ובמיוחד על הילדים שמתחנכים על ברכי המחנכים.
עבודות אקדמיות אחרות שניתן לכתוב בנושא הוראה הן על היחס הישיר וההשפעה של המורים והמחנכים על התלמידים והשינויים והטלטלות שמקצוע ההוראה עובר בשנים האחרונות, לעומת מה שהיה בעבר. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמיות בנושא הוראה בחינוך הפורמלי והוראה בחינוך הלא פורמלי.
דוגמה לעבודה בנושא הוראה יכולה להיות בנושא כגון: התמודדות מורים עם המעבר ללימוד בכיתה הטרוגנית מלימוד בכיתה הומוגנית. בעבודה כזו ניתן לערוך מחקר, שיכול להיות גם מחקר תצפיתי, אשר ינתח את ההשפעה של המעבר על המורה, כיצד שינויים בסוג אוכלוסיית התלמידים שעל המורה ללמד עלולים לגרום לנזק או תועלת באופן ההוראה. איזו הכשרה בתחום ההוראה עוברים המורים אם בכלל, על מנת להתכונן למעבר מסוג זה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה