עבודות.קום

יום רביעי, 17 במרץ 2010

עבודות בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי

קורס 'דמוקרטיה וביטחון לאומי' נלמד במסגרת החוג למדע המדינה והחוג להיסטוריה ומוגשות בו עבודות מחקר לתואר ראשון ושני, כולל עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון ודוקטורט. גם תזות לתואר שני ודוקטורט נכתבות בתחום זה.

עבודות אקדמיות בדמוקרטיה וביטחון לאומי יעסקו בנושאים הדנים בהתמודדות הדמוקרטיה עם הסכנות האורבות לנפילתה במדינה בה היא המשטר הקיים. המדובר בסכנות העלולות לפגוע בביטחון הלאומי של אותה מדינה וכתוצאה מכך לגרום לממשל הדמוקרטי להשתמש בחשש לפגיעה בביטחון הלאומי ככוח לפעולת הגנה מפני אוייבים, תוך פגיעה בזכויות האזרח וזכויות דמוקרטיות אחרות. כך שלמעשה, מדובר בדילמה שנוצרת בין ההשלכות של התמודדות עם בעיות של ביטחון לאומי, כמו טרור, ובין העקרון הדמוקרטי של שמירה על זכויות האדם והאזרח.
בכתיבת עבודה אקדמית בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי יש לשים דגש על הדילמה שהיא חלק מהתנהלות משטרים דמוקרטיים. עד כמה הם יכולים ומסוגלים לנצל את כוחם בשימוש בכוח לטובת הביטחון הלאומי, והיכן עובר הגבול בין שימוש תקין והולם בכוח שמוענק לדמוקרטיה להגן על עצמה, לבין ניצול יתר של הסמכות וכתוצאה מכך גרימה לפגיעה בזכויות האזרח.

ניתן לכתוב עבודות סמינריוניות בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי בהיבט היסטורי, לדוגמא: התמודדות מדינות המערב הדמוקרטיות עם השפעת מלחמת העולם השנייה על המבנה הדמוקרטי שלהן. בעבודה סמינריונית, או כל עבודת מחקר בתחום זה, יוצגו ההשפעות על המבנה הדמוקרטי שיצרה המלחמה על אותן מדינות, וכיצד החלטות שנוגעות לביטחון הלאומי של אותן מדינות, גרמו לערעור או חיזוק המשטר הדמוקרטי שלהן בימי המלחמה.
עבודות מחקר אחרות בנושא דמוקרטיה וביטחון לאומי הנוגעות למדינת ישראל ניתן לכתוב לדוגמא על 'הגבלת חופש העיתונות בתקופות מלחמה והשפעת הצנזורה על מעמדה של הדמוקרטיה בארץ'. העבודה תשים דגש על הסכנות שעלולה לגרום הדמוקרטיה בשימוש נכון, או ניצול יתר של הביטחון הלאומי, על מנת לשמור על הסדר הפנימי של המדינה, עד לכדי פגיעה ממשית בזכויות הציבור לדעת וחופש הביטוי. דוגמא לכך היא פרשת קו 300.

כאשר ניגשים לאסוף חומר ביבליוגרפי, ניתן לבצע חיפוש במאגרים האוניברסיטאיים ובאינטרנט, כאשר מקום טוב להתחיל בו הוא אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה