עבודות.קום

יום חמישי, 18 במרץ 2010

עבודות בהנדסת תעשיה וניהול

עבודת אקדמאיות בהנדסת תעשיה וניהול (או הנדסה תעשיתית) יוגשו במסגרת לימודי תעשיה וניהול בחוג להנדסה. תחום הנדסת תעשיה וניהול הינו מקצוע המנסה למצוא פתרונות יעילים להגברת קצב הייצור והעבודה בתעשייה. מטבע הדברים, התפתחות תחום הנדסת התעשיה והניהול התרחש בעיקר עם תחילת המהפכה התעשייתית בתחילת המאה העשרים, אז נוצר צורך לשפר תהליכים ארגוניים על מנת לשפר תפוקות ייצור, כדי ליצור תועלת כלכלית לארגון העוסק בפיתוח ובייצור. אם בתחילה התמקד התחום במכונות וציוד, הרי שכיום הוא מיושם גם לגבי האנשים בארגון (שירות, ניהול וכו').
ייחודו של התחום, בהשוואה לתחום מנהל העסקים, הוא בכך שכלי המחקר שלו מבוססים על מודלים מתמטיים ומדעיים. עם זאת, הוא אינו כולל רק תחומים ריאליים אלא גם מקצועות של מדעי החברה.

ניתן לכתוב מגוון רחב של עבודות מחקר בתחום הנדסת תעשייה וניהול, הן כעבודות פרו - סמינריון והן כעבודות סמינריון או כפרויקטים. העבודות יעסקו בתחומי המשנה השונים, כמו: הנדסת ייצור, העוסקת בשיטות לתכנון ופיקוח ייצור; ניהול פרויקטים; כלכלה וניהול פיננסי; מערכות מידע ואמצעים אלקטרוניים; חקר ביצועים; ייעוץ ארגוני; וכד'.
עבודה אקדמאית בנושא הנדסת תעשיה וניהול יכולה לעסוק גם בכל מה שנוגע להיבט ההנדסי של בטיחות בעבודה. למשל, בדיקה של ניהול בטיחות למהנדסים במטבח תעשייתי.

בכתיבת פרויקט מחקר בהנדסת תעשיה וניהול, ייבחר לרוב ארגון ספציפי אחד שעליו ייערך ניתוח ומחקר של אחד מהיבטי הפעילות שלו. לדוגמא: פרויקט להקטנת המקרים של מוצרים שתוקפם פג בחברת תנובה; שיפור מערכת המידע של בי"ח, שיפור וייעול של של מערך השירות בחברה, ניתוח לוגיסטי של ארגון במטרה למצוא פגמים ולתקנם, ועוד ועוד. במסגרת העבודה ניתן להביא גם ניתוח של מדיניות החברה, ניהולה ותהליכי הייצור שלה.
כמובן שכל ניתוח והצעה של חלופות ודרכי ייעול יתבססו על מודלים תיאורטיים וטכניקות מדעיות. המקורות לעבודה יובאו ברשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה או לאחר פרק הנספחים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה