עבודות.קום

יום חמישי, 11 במרץ 2010

עבודות בדיני נזיקין

עבודות אקדמיות בדיני נזיקין, יוגשו במסגרת לימודי משפטים, במסגרתם מועברים גם שיעורים בתחום המשפט האזרחי, שדיני הנזיקין הם חלק ממנו. עבודות בדיני נזיקין יעסקו בכל התחום הנוגע למצבים בהם נגרם לאדם נזק לגופו ו / או רכושו והוא מעוניין לבקש פיצוי ממי שגרם לו את הנזק. יש לציין כי עבודות שיהיו בתחום דיני נזיקין יעסקו לא רק בנזק פיזי שנגרם לאדם מגורם אחר, אלא גם בנזק נפשי (לשון הרע) שחווה התובע מאותו גורם. לכן סוגי המקרים שיובאו כדוגמאות בעבודות מחקר בתחום דיני הנזיקין, יעסקו גם בנזקים פיזיים וגם בנזקים נפשיים שנגרמו לכאורה למתלונן .

בכל נושא שייבחר לכתיבת עבודות מחקר בדיני נזיקין, יש להתייחס בכובד ראש במסגרת הדיון סביב הנושא הנבחר, האם הייתה אחריות כלשהי לגורם הנזק ולמה זכאי אותו האדם שלכאורה ניזוק מאותו גורם. דרך הצגת דיני הנזיקין הרלוונטיים לנושא הנבחר בעבודות, יש לנמק ולתת מענה לשתי שאלות מרכזיות אלו.

דוגמאות לעבודות סמינריון או עבודות מחקר שונות בנושא דיני נזיקין: תביעת נזיקין על ידי צד שלישי בשביתות, בחינת ההיבטים השונים של סוגיית תקרות הפיצוי בדיני נזיקין ועוד.
עם בחירת הנושא לכתיבת העבודה יש לאסוף ולמצוא כמה שיותר חומר תיאורטי רלוונטי שיכול לסייע בכתיבת העבודה. כך תוכלו ליצור מסגרת תיאורטית מסודרת ומבוססת שתוצג לאורך כל עבודת המחקר. קיימת חשיבות לביצוע מחקר שיציג תוצאות ומסקנות. פרק הסיכום של העבודה יתן למעשה מענה לשאלת המחקר שהוצגה בתחילת העבודה, במבוא לעבודה האקדמית.
רשימה ביבליוגרפית מסודרת היא תנאי הכרחי בעבודה אקדמית וכוללת את כל המקורות שבהם השתמשתם לכתיבת העבודה ולביצוע המחקר, כולל כמובן פסקי דין הקשורים לנושא. מומלץ, בעיקר בכל מה שנוגע לנושאים משפטיים כמו דיני נזיקין, להעזר במנחה העבודה וכן בעבודות מוכנות של סטודנטים. הן עשויות להיות לכם לעזר רב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה