עבודות.קום

יום שבת, 6 במרץ 2010

עבודות בדיני חברות

דיני חברות הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי משפטים. עבודות בנושא דיני חברות יעסקו בתחום הנוגע לניהול חוקי של חברות, ארגונים ותאגידים קטנים כגדולים, תוך התייחסות לחוק החברות. העבודות יסקרו דינים אלו, יציגו כשלים ועבירות על החוק וכן בקרה ופיקוח באמצעות על פעילותן התקינה והשוטפת של החברות.
דיני חברות מהווים חלק לימודי חשוב ובמסגרתו סטודנטים למשפטים מגישים עבודות אקדמיות, עבודות סמינריון ועבודות מחקר מסוגים שונים. העבודות האקדמיות ייכתבו על דיני חברות ספציפיים וינתחו את הרעיונות המרכזיים והחשובים שעומדים מאחורי דינים אלו. כמו כן, במסגרת כתיבת העבודות יוצגו מקרים משפטיים שהתרחשו וכן יובאו ההחלטות הסופיות ופסקי דין רלוונטיים.

עבודה אקדמית בתחום דיני חברות, בין אם מדובר בעבודת מחקר לתואר ראשון או שני ובין אם מדובר בעבודת סמינריון, תיכתב על פי כללי כתיבה מסודרים ותקינים של עבודה אקדמאית. חשיבותה של כתיבת עבודה אקדמאית בצורה תקינה וברורה היא משמעותית, מכיוון שחלק מהציון מתבסס על כתיבה תקינה של העבודה על פי כללים אלו.
ראשית, יש ליצור עמוד שער מסודר שיכלול את תאריך הגשת העבודה, נושא העבודה ופרטי מגיש העבודה. לאחר מכן יוצג תוכן העניינים שיכלול את ראשי הפרקים ותתי הפרקים. ראשי פרקים יהיו על פי סדר רציף והגיוני של עבודת המחקר. לאחר תוכן העניינים יוצג מבוא העבודה שיכלול הסבר על נושא העבודה ותמצית אופי המחקר והנושאים שיוצגו בו. בסוף העבודה יבוא פרק סיכום ומסקנות שיסכם את נושא העבודה וייתן מענה לשאלת המחקר.

דוגמה לעבודה אקדמית בנושא דיני חברות: 'משטר זכויות ההצבעה בחברות'. עבודה בנושא זה תדון בחשיבות זכות ההצבעה על החלטות שמתבצעות בנוגע לעתידה ופעילויותיה של החברה; מי הם מקבלי ההחלטות בחברה ובמה הם שונים מנושאי משרה אחרים; האם ההגבלה על זכות ההצבעה בחברה יוצרת פגיעה בזכויות עובדים אחרים בחברה, והאם זכות הוטו היא חוקית ו/או מוסרית. עבודות נוספות שניתן לכתוב בתחום דיני חברות יכולות להיות על שיתוף עובדים בבעלות על החברה - האם נכון או לא. כמו כן, ניתן לכתוב על דיני חברות שנוגעים לפירוקן של חברות עקב כישלון כלכלי או ארגוני. לדוג': זכויות בעלי התפקידים האמונים על פירוק החברה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה