עבודות.קום

יום שני, 22 במרץ 2010

התנהגות ארגונית

התנהגות ארגונית הוא תחום הנלמד במסגרת לימודי מנהל עסקים וכן במסגרת לימודי סוציולוגיה ארגונית. עבודות אקדמיות בנושא זה עוסקות בהיבטים השונים של ההתנהגות הארגונית. במסגרת תחום המחקר ייכתבו עבודות על השפעת יחידים, קבוצות ומבנים על ההתנהגות בתוך ארגונים, כל זאת על מנת בסופו של דבר ליישם את הידע לשיפור האפקטיביות הארגונית. משמע, במסגרת כתיבת עבודת מחקר בתחום התנהגות ארגונית, נבחן הקשר בין אפקטיביות ויעילות של הצלחה ארגונית, לבין שיפור התנאים של אלו שמרכיבים את הארגון ברמות השונות.

במסגרת העבודות ניתן לעסוק בתנאים הניתנים לעובדים בארגון כגורם השפעה על המוטיבציה שלהם לתרום לארגון, באם מדובר בתנאים כלכליים, תנאי רווחה ועוד.
כאשר ניגשים לכתיבת עבודת מחקר בנושא התנהגות ארגונית, בוחרים לרוב ארגון אחד על מנת לבצע עליו ועל האנשים הפועלים בו את המחקר. הניתוח נעשה על פי מודלים ותיאוריות בתחום זה העוסקים במוטיבציה, עבודות צוות וכו' (כמו למשל תיאורית המוטיבציה של ורום, תורת הצרכים של מקלילנד, התיאוריה הדו גורמית של Herzberg ועוד ועוד.
עבודה לדוג' בנושא התנהגות ארגונית יכולה לדון בהתנהגות ארגונית בסניף בנק כלשהו. על העבודה לכלול מבוא וראשי פרקים שיהוו הצגה תמציתית של תוכן עבודת המחקר. בכל פרק תהיה התייחסות לפן אחר של אופי האנשים המנהלים ומתנהלים בארגון וייבדקו הפרמטרים המשפיעים על תפקודם בתוך הארגון. בסיכום העבודה יוצגו המסקנות שיהוו הסבר והדגמה להשפעת האופי וההתנהלות של הארגון על עובדיו וכיצד כל זה משפיע על ההתנהגות של העובדים כלפי הארגון ויעילות הארגון כלפי פנים וכלפי חוץ.
כמו כן, מומלץ לכתוב בעבודה על כשלים ובעיות של הארגון להשגת המטרות הארגוניות שהציב לעצמו, כתוצאה מחוסר אפקטיביות של חלק מן הדרגים הפועלים בו והסיבות לכך. עוד יוצגו בעבודה, הצעות לשיפור יעילות הארגון ושינוי המדיניות הארגונית, על מנת להשפיע לטובה על העובדים בדרגים השונים בארגון וכך ליצור אפקטיביות והצלחה כוללת של הארגון.
סוג אחר של עבודות הן עבודות העוסקות היבטים תיאורטיים של הנושא ומתייחסות למודלים ולמחקרים שנערכו בנושא. עבודות אלה מסתמכות כמובן רק על ביבליוגרפיה ומקורות. עבודה שכזו יכולה לעסוק לדוג' בתיאוריות השונות לגבי עבודת צוות על היבטיה השונים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה