עבודות.קום

יום ראשון, 21 במרץ 2010

הערכה בחינוך

המושג הערכה בחינוך מתייחס באופן כללי להערכה של תלמידים ושל הישיגהם הלימודיים או להערכה מקצועית של צוותי החינוך (מורים, מהלים) ושל דרכי החינוך (תכניות לימודים). להערכה בחינוך יש מספר רב של תפקידים, משמעויות שונות וכלים מגוונים, המשתנים בהתאם למטרות ולצרכים של המשתמשים בה. ניתן לציין גם כי הערכה בחינוך מתחלקת להערכה חיצונית, דוגמת בחינות הבגרות, בחינות המיצ"ב, ולהערכה פנימית, הנערכת במסגרת הבית ספרית ע"י המורים והמנהלים. כבתחומים אחרים, מטרת ההערכה היא למעשה לבצע ביקורת על המצב הקיים ולהמליץ על דרכים לשיפור.

במסגרת לימודים גבוהים בחינוך יש לערוך גם עבודות אקדמאיות שיעסקו בנושא ההערכה בחינוך.

במסגרת עבודה בנושא הערכה בחינוך, יש להתמקד בנושא מחקר אחד שיעסוק בשיטת הערכה אחת או יותר ולפרט את סוג ההערכה המבוצע, מטרותיה, מהותה וכיצד מיישמים את השיטה בכדי לבצע הערכה.

עבודות מחקר בנושא הערכה בחינוך ניתן לערוך על ההיבטים השונים של הנושא. למשל, ניתן לדון בכל הנוגע לבדיקת הלמידה ושיפוט התקדמות התלמיד במסגרת חוק לימודיו. השיפוט לרוב ייעשה באמצעות הערכת התלמיד על פי ציונים שיקבל במקצועות השונים שהוא לומד במסגרת אקדמית כלשהי (בית ספר, קורסים, לימודי השכלה גבוהה ועוד). מעבר לכך ההערכה תתבצע על הבנה ויכולת של התלמיד להבין ולנתח מידע וכמו כן להפגין מיומנות וכישורי למידה.יש להתייחס גם לפרמטרים שונים של שיטות מדידה והערכה בחינוך, כמו השוואה בין שיטות שונות ושיטות של הערכה חלופית.

במידה והעבודה כוללת מחקר שטח, ניתן לערוך אותו באמצעות כלים כמו תצפית או שאלונים כשהמטרה היא לבחון את שיטת ההערכה של המושא החינוכי (תלמידים/ מורים/תכניות לימוד). כותב עבודת המחקר יכול לערוך ולהסיק מסקנות על סמך זאת.


כמו בכל עבודה אקדמית, יש לכתוב מבוא מסודר שיהווה מעין הצהרת כוונות של הכותב, ויכלול את מטרת העבודה או את שאלת המחקר והשערותיו. על העבודה לכלול חומר תיאורטי (סקירת ספרות) של מחקרים בנושא הערכה באופן כללי והערכה בחינוך בפרט. בסוף העבודה יוצג פרק דיון אשר יכלול את המסקנות בנוגע לשיטת ההערכה, השפעותיה וחשיבותה. כמו כן יש להביא רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתציג את רשימת ספרות המחקר בה נעשה שימוש לכתיבת עבודת המחקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה