עבודות.קום

יום שלישי, 23 במרץ 2010

זכויות אדם

זכויות האדם הן הרעיון המרכזי של הגישה הליברלית והגישה ההומניסטית, ובסיסן הוא הזכות לחירויות שונות לכל אדם ואדם באשר הוא אדם. בהתייחסות לתחום זה, לעיתים נעשה שימוש גם בביטוי זכויות האזרח.

עבודות אקדמאיות בנושא זכויות האדם עשויות לעסוק במגוון היבטים המתייחסים לזכויות טבעיות, חברתיות ופוליטיות. עבודות מחקר העוסקות בזכויות אדם יוגשו בעיקר במסגרת לימודי משפטים, אך גם במסגרת מדע המדינה, פילוסופיה ואף חינוך.
בתחום המשפטים נכתבות עבודות הבוחנות בעיקר את ההתנגשות שבין זכויות אדם לבין עקרונות אחרים, למשל, בחינת ההתנגשות בין זכויות האדם מול הצורך במאבק בטרור (פגיעה בזכות לפרטיות, חופש התנועה וכד'). בחינה זו יכולה להיעשות הן במסגרת של משפט המדינה והן במסגרת המשפט הבינלאומי.
לכל אזרח במדינה דמוקרטית יש זכויות אדם/ זכויות אזרח בסיסיות, זכויות אשר מעוגנות בחוק. בעבודות שייכתבו במסגרת לימודי
מדע המדינה, הכוללים לימודים על התנהלות מדינית ואזרחית, ניתן לבחון את יחסה של מדינה או מספר מדינות לנושא זכויות האדם. בחינה זו יכולה להיעשות באמצעות ניתוח של קבלת החלטות של המדינה בנושאים שונים, לדוגמא, בקביעה של מדיניות ביטחון או מדיניות הגירה.
ישנן מדינות בעולם בהן קיימת פגיעה בזכויות האדם, או קיים חוסר בחוקים המגבים ומגנים על זכויות אלו. מקרה קיצון של פגיעה בזכויות אדם הוא בקוריאה הצפונית למשל, או במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה.

עבודה על זכויות אדם טבעיות תדון בזכויות אדם הנוגעות להבטחת החירות הפרטית של האדם והגנתו מפני כל סוג עריצות של שלטון. לדוגמא ניתן לכתוב עבודה אקדמית בנושא: הזכות לחופש הביטוי. ניתן לבחור נושא עבודה הרלוונטי לחופש הביטוי ובו מתוארים מקרים ספציפיים שבהם נפגע חופש הביטוי על ידי השלטון, או על ידי גורמים אחרים וכיצד החוק מגן על חופש הביטוי ובאלו מקרים.
בעבודה על זכויות אדם חברתיות ידון כותב העבודה בזכויות שהיישום שלהן דורש השקעה של משאבים חברתיים. עבודה אקדמית כזו יכולה לעסוק לדוגמא בזכות לחינוך. העבודה יכולה להתייחס לחוק חינוך חובה ובאפשרויות שמציע השלטון על מנת לספק שירותי חינוך ולימוד לכל אדם ואדם.
בעבודה על זכויות אדם פוליטיות ידון כותב העבודה בזכויות הפוליטיות שיש לכל אדם המתפקד כאזרח במדינה מתוקנת ודמוקרטית. מדובר למעשה בזכותו של אדם כאזרח להשפיע ולעצב את המערכת הפוליטית במדינתו על ידי השתתפות בבחירות דמוקרטיות או באמצעות התאגדות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה