עבודות.קום

יום רביעי, 10 במרץ 2010

עבודות בדיני מסחר בינלאומי

מגמות של גלובליזציה שהתגברו מאוד עם ההתפתחות הטכנולוגית במאה השנים האחרונות ושקיבלו חיזוק משמעותי עם התפתחות האינטרנט, הגדילו מאוד את הפעילות העסקית הבינלאומית של סחורות ושירותים. במקביל החלו מתפתחים כללים ודינים משפטיים שמטרתם לפקח ולהסדיר תחום זה.
עבודות אקדמאיות בדיני מסחר בינלאומי נכתבות על כל תחום המסחר הנוגע לסחר חוץ, חליפין ומסחר בינלאומי של סחורות ושירותים שונים מעבר לגבולות מדינות שונות. העבודות יעסקו בנושאי יבוא ויצוא סחורות, חוקיות סחר החליפין, דילמות בנושא, הפרת הדינים והשלכותיה.
ניתן לכתוב עבודות בנושא דיני מסחר בינלאומי שיכללו התייחסות לפן ההיסטורי של התפתחות משפט הסחר הבינלאומי. פן אחר עליו ניתן לכתוב עבודות מחקר ועבודות סמינריוניות בדיני מסחר בינלאומי, הוא התהליכים הפוליטיים והמשפטיים הכרוכים בסחר בינלאומי ומהם הדינים הנוגעים אליהם. במסגרת זו ניתן לעסוק באמנות בינלאומיות העוסקות במסחר בינלאומיות ומעמדן במדינות שאימצו אותן.

במידה והעבודה תעסוק באירועים היסטוריים במסחר בינלאומי, תהיה התייחסות בעבודה לדיני המסחר הבינלאומי שנגעו לתחום באותן שנים וכיצד דינים אלו תרמו להתפתחות המסחר והתנהלותו התקנית. בעבודות על ההיסטוריה של המסחר הבינלאומי יוצגו גם מקרים בהם הייתה הפרה של דיני הסחר הבינלאומי בעבר, וכיצד ההפרות הללו יצרו למעשה פיקוח מקיף יותר מבחינה חוקית ואיך הן השפיעו על התפתחות הדינים, יעילותם ואכיפתם, על מנת ליצור תנאי מסחר תקינים ומסודרים, לטובת רווחת המדינות שהיה ביניהן שיתוף פעולה מסחרי.

כתיבת עבודה אקדמית צריכה להיעשות על פי כללים ונהלים מסודרים. במסגרת עבודת סמינריון ניתן, לדוגמא, לעסוק בנושא המסחר האלקטרוני ברשת האינטרנט ואתרי מסחר כאמצעי ליצירת סחר חליפין ועידוד הצמיחה במשק. עבודה בנושא זה תכלול כשלושה ראשי פרקים וכל ראש פרק יכלול שניים עד שלושה תתי פרקים, המתייחסים לפרק הראשי. מבוא העבודה האקדמית יכלול תקציר של העבודה כולה, המפרט במה יעסוק כל פרק. המבוא ישים דגש על שאיפות המחקר ומטרת עבודת המחקר המרכזית.
בהמשך יוצגו הפרקים ותתי הפרקים במלואם. בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות עבודת הסמינריון. העבודה תכלול רשימה ביבליוגרפית מסודרת שתפרט את ספרות המחקר בה נעזרתם לכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה