עבודות.קום

יום שישי, 12 במרץ 2010

עבודות בדיני עונשין

דיני עונשין הם למעשה שורת חוקים שמטרתן היא החלטה על ענישה בעקבות מעשה פשע.
עבודות אקדמיות בתחום דיני עונשין מוגשות במסגרת לימודי משפטים והן עוסקות במשמעויות של הענישה הזו ומה מטרתה. הנושאים בעבודות אקדמיות בדיני עונשין יתמקדו באחת או יותר משמעויות שיש לדיני העונשין כגורם מכריע על שמירת הסדר החברתי. דיני עונשין הם גורם הרתעה לעבריינים, על מנת שלא יחזרו על מעשיהם ומטרתם לשמור על ההרתעה הציבורית ועל החוק והסדר הטוב. דיני עונשין מאפשרים למעשה להקדים תרופה למכה וניתן להעניש באמצעותם על מנת למנוע מפשעים להתקיים מלכתחילה.
מעבר לכוח ההרתעה של דיני העונשין, כוחם נמדד בסיכוי לעבריינים להשתקם לאחר ריצוי עונשם. ניתן להביא מקרים בעבודות שבהם המשמעות של דיני העונשין מועילה בכך (עבודות שירות לדוג' וכו').

במסגרת כתיבת עבודות מחקר או עבודות סמינריוניות בתחום דיני העונשין, ניתן לקחת עוד דוגמאות רבות להכרעות דין וגזרי דין שנפסקו על ידי בית המשפט ולנתח אותן, האם במקרים אלו הענישה הייתה צודקת בהחלטתה ובחומרתה.

במסגרת כתיבת עבודות סמינריון ועבודות אקדמיות מסוגים שונים בתחום דיני עונשין, קיימת חשיבות רבה ליצירת סימוכין ואמינות במחקר שמתבצע. מטרה מרכזית זו ניתן להשיג על ידי הבאת מקרים משפטיים מן העבר וההווה לדוגמא. כמו כן, קיימת חשיבות רבה להצגת שינויים שחלו בדיני עונשין עם השנים, מה גרם לשינוי ולתיקונים בחוק וכיצד הדבר השפיע ומשפיע על רמות הפשיעה בארץ בתחומי הפשיעה השונים. במידה ונוצר מצב שהינכם עוסקים באחד מדיני העונשין שחל בו שינוי משמעותי בחקיקה ביחס לשנים קודמות, יש להציג את הדין בשתי הוורסיות תוך השוואה בין השניים ושימת דגש על השינוי, משמעותו וחשיבותו.
דוגמא לעבודה אקדמית בנושא דיני עונשין היא למשל עבודה בנושא 'עונש המאסר מנקודת ראות בית המשפט' שתסקור פסיקות של מספר שופטי בית משפט בנושאים פליליים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה