עבודות.קום

יום ראשון, 21 במרץ 2010

נצרות

המחקר העוסק בנצרות, הדת המונותאיסטית הגדולה בעולם, מתפצל לתחומי משנה רבים ומגוונים. לפיכך, מטבע הדברים, עבודות אקדמאיות שיעסקו בנצרות יכולות להיכתב במסגרת לימודי היסטוריה, אך בשל עומק ומורכבות ההשפעה שלה, מתבצעים מחקרים גם מהיבטים של סוציולוגיה ומדע המדינה (יחסי הכנסיה והמדינה). בנושא זה נכתבות עבודות מחקר לתואר ראשון, שני, עבודות פרוסמינריון, עבודות סמינריון ודוקטורט.

מחקר אודות ההיסטוריה של הנצרות יכול להתמקד בתחילת הנצרות, שורשיה, נסיבותיה והתפשטותה ברחבי העולם. כמו כן, ניתן לכתוב עבודות אקדמאיות שיעסקו במחקר על הנצרות בתקופות שונות בהיסטוריה תוך התייחסות להיבטים פוליטיים, חברתיים וכלכליים במדינות שונות בעולם, במיוחד באירופה, שם היא צמחה כדת שלטת. לדוג', ניתן לכתוב עבודת מחקר על רדיפת הנוצרים הראשונים על ידי האימפריה הרומית, ולהתמקד בימיה הראשונים של הנצרות, כשעוד הייתה דת נרדפת, מה היו הסיבות לניסיונות לטרפד את כוחה כדת, מה היו הדרכים בהן השתמשה האימפריה הרומית כדי להילחם בדת ובנוצרים המאמינים הראשונים ומה היו ההשלכות לרדיפה זו. בעבודה כזו ניתן גם להתייחס לשינוי שחל בנצרות כאשר הפכה מדת נרדפת לדת "רודפת" וכיצד השתנה מעמדה.

בכתיבת עבודת מחקר ועבודות אקדמאיות שעוסקות בנצרות יש להיעזר בספרות מחקר רבה ומגוונת ככל הניתן, שתכלול גם מסמכים היסטוריים שנכתבו באותה תקופה עליה מתבצע המחקר בעבודה. כמובן שככל שהעבודה נכתבת במסגרת אקדמית מתקדמת יותר, כך עליה להסתמך על מקורות רבים ומגוונים יותר.

עבודות אקדמאיות בנושא נצרות ניתן לכתוב גם בתחום האמנות. לנצרות כדת הייתה השפעה גדולה על האמנות וההיסטוריה של האמנות, במיוחד בכל מה שנוגע לתקופת ימי הביניים ולתקופת הרנסנס. מסיבה זו, ניתן לכתוב עשרות רבות של עבודות מחקר על הנצרות והשפעתה על האמנות ביצירות רבות ובתקופות אמנות שונות, לא רק בתחום הציור, אלא גם בפיסול ובאדריכלות. עבודה לדוג' בנושא, שיכולה להיכתב גם כעבודת מחקר רגילה וגם כעבודת פרו-סמינריון וסמינריון: הצגת קדושים נוצרים באמנות הבארוק ביצירותיו של הצייר האיטלקי, קראבג'יו.
ניתן לכתוב גם עבודות אקדמאיות על נצרות בהיסטוריה של התאטרון, השפעת הנצרות על התאטרון וההיסטוריה של התאטרון. עבודה לדוגמא בנושא: שימוש התאטרון על ידי הנצרות ככלי פוליטי וחברתי רב השפעה בתקופת ימי הביניים באירופה.
כמו בכל עבודת מחקר, יש להקפיד בכתיבת עבודות מחקר על כללי הכתיבה האקדמיים המקובלים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה