עבודות.קום

יום ראשון, 7 במרץ 2010

עבודות בדיני חוזים

דיני חוזים הינו תחום הנלמד במסגרת לימודי משפטים. עבודות אקדמיות בתחום דיני חוזים, יעסקו בנושאים הנוגעים למקרים שבהם המערכת המשפטית מתערבת ומחייבת בני אדם לעמוד בהתחייבויות החוזה אשר נתנו עליו את אישורם. עבודות אקדמיות בנושא דיני חוזים יכולות לעסוק במקרים שבהם החוזה לא היה ניתן לאכיפה משפטית ומקרים שבהם החוזה כן היה ניתן לאכיפה משפטית. במקביל לדיון במקרים האלו, יובאו הדינים המשפטיים הנוגעים למקרים הספציפיים שיוצגו בעבודות.
במסגרת עבודות בדיני חוזים, מגישים סטודנטים למשפטים עבודות מסוגים שונים, ובין השאר גם עבודות סמינריון. על מנת שהמחקר יהיה אמין ויהיו סימוכין לאותם דיני חוזים, קיימת חשיבות רבה להבאת מקרים לדוגמה, שהתרחשו בישראל ובעולם לאורך השנים. בכתיבת העבודה קיימת גם חשיבות להצגת השינויים שחלו בדיני החוזים לאורך השנים, עקב שינוי חשיבה משפטית. לדוג': אם כתבתם עבודה על אחד מדיני החוזים שכתובים בחוק, אך חלו בו גלגולים שונים וקיימים הבדל ותיקונים בין החוק בעשור הקודם, לבין החוק הנוכחי היום, יש להציג את אותו דין, בשתי הוורסיות שלו. כך תיצרו בעבודה השוואה ותוכלו לפרט מה היה השינוי ומה משמעותו וחשיבותו בהיבט המשפטי והחברתי גם יחד.
בעבודות בנושא דיני חוזים, יוצגו מקרים שבהם חופש החוזים מאפשר ליצור הסכמה חוזית אם בכתב או אם בעל פה ותוכנו הוא על פי הסכמת שני הצדדים שחותמים עליו ומסכימים אתו. העבודות יציגו מקרים שבהם חוזים אינם תקפים מסיבות שונות ומשונות, גם אם הם נחתמו בעל פה או בכתב.
עבודות אקדמיות לדוג' בנושא דיני חוזים: הגדרת עושק בדיני חוזים. בעבודה אקדמית מסוג זה יש לנתח את העושק, כפי שהוא מוגדר בדיני חוזים, והאם קיימים מקרים משפטיים שיש אפשרות להצדיקו.
דוגמה נוספת לעבודה אקדמית בדיני חוזים: מהי הפרת חוזה. העבודה תעסוק במקרים בהם יש חשד להפרת החוזה, מה נחשב להפרה ומה לא, מה המשמעויות החוקיות במקרה של הפרת חוזה.
בכתיבת העבודה יש להקפיד על סדר לוגי ומחקרי נכון, בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית: מבוא, ראשי פרקים מסודרים, סיכום ומסקנות המחקר ורשימה ביבליוגרפית, וכן ציון מראי מקום לכל אורך הטקסט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה