עבודות.קום

יום רביעי, 10 במרץ 2010

עבודות דיני משפחה

תחום דיני המשפחה נוגע לנושאים הקשורים להלך החיים במשפחה ובמקרים מייצגים שאופייניים למסגרת המשפחתית ומתקיימים בתוכה, כגון הורות, גירושין, דת, אפוטרופסות, ירושה ועוד. בישראל קיימות שתי ערכאות משפטיות העוסקות בתחום זה - האחת היא בית המשפט לענייני משפחה, והשניה היא בתי הדין הרבניים שבסמכותם הבלעדית טיפול בענייני נישואין וגירושין, ובסמכות מקבילה טיפול בעניינים אחרים היכולים להידון גם בבית המשפט לענייני משפחה. בנוסף, גם לשאר הדתות קיימת מערכת שיפוט דתית, כמו בית הדין השרעי למוסלמים.

עבודות אקדמאיות הנוגעות לדיני משפחה, ייכתבו במסגרת לימודי משפטים. ניתן לערוך עבודות אקדמיות בתחום דיני משפחה במגוון רחב של נושאים כאשר ההתמקדות היא בדינים עצמם או במקרי בוחן מסויימים בעלי השלכות משפטיות (דוגמת פס"ד נחמני). בכל מקרה, במסגרת כתיבת עבודות מחקר בדיני משפחה, יש להתבסס לעיתים גם על חומר תיאורטי סוציולוגי, בנוסף לחומר משפטי.

כבכל עבודה אקדמית, על עבודה בתחום זה לכלול שער שבו יוצג נושא העבודה, שם המגיש ותאריך הגשת העבודה, תוכן עניינים של פרקי העבודה וסעיפיה. על פרק המבוא לכלול תקציר של העבודה, המפרט במה יעסוק כל פרק, יציג את השערת המחקר ושאלת המחקר. למעשה, המבוא ישים דגש על שאיפות המחקר ומטרתה המרכזית של עבודת המחקר. בהמשך העבודה יופיעו הפרקים ותתי הפרקים ויכללו חומר תיאורטי ומידע הרלוונטי לנושא המחקר שנבחר בעבודת הסמינריון, או כל סוג עבודת מחקר אחר שיש להגיש.
בסוף העבודה יוצגו סיכום ומסקנות שבהם יינתן מענה לשאלת המחקר וביסוס להשערת המחקר המרכזית שהוצגה במבוא העבודה. בעמוד האחרון של עבודת הסמינריון יש להביא רשימה ביבליוגרפית מפורטת שתכלול את ספרות המחקר התיאורטית, ספרות משפטית, וכל מקור אחר בו נעשה שימוש לכתיבת העבודה (כולל מקורות עיתונאיים, דוחות וכד').
דוגמאות לעבודות אקדמאיות בנושא דיני משפחה: אחזקת הילדים לאחר וגירושין - חוק ופסיקה, דיני ירושה העוסקים בכל נושא חלוקת הירושה בין בני משפחה, לאחר פטירת היורש. אופציות משפטיות לתביעת הירושה, במקרים בהם אין הסכמה על החלוקה וכן הסדר המשפטי הנכון לחלוקתה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה