עבודות.קום

יום שלישי, 12 בינואר 2010

עבודות במימון

כל פרט שמקים עסק או ארגון זקוק למקורות מימון על מנת להצליח לקיים אותו. גם לאחר הקמת העסק, מימון עסקי הוא דבר הכרחי לקיומו של העסק. גם תאגידים גדולים ומבוססים עוסקים בנושא ניהול הכספים ומטרתם העיקרית היא רווח מקסימלי ורציף והקטנת ההפסדים ככל האפשר.

מימון הינו תחום המתייחס לכל נושא גיוס הכספים, תיקצוב, ניהול ההשקעות ובדיקת סיכונים פיננסיים בחברות שונות. המטרה המרכזית של המימון היא גיוס כספים על מנת להמשיך לקיים את העסק ולפתח אותו במקביל.


עבודת מחקר במימון תעסוק בהיבטים השונים בתחום המימון.
בכתיבת העבודה, מומלץ לבחור חברה, עסק או ארגון מוכר ועליו לבצע את עבודת המחקר. העבודה תכלול בתוכה את ההיבטים השונים בתחום המימון.

ההיבטים המרכזיים שיוצגו בעבודת הסמינר יהיו:

ניהול פיננסי: ניהול פיננסי עוסק בכל נושא טיפול העסק בגיוס כספים, כדאיות וניהול הפרוייקטים וכמו כן ניהול הסיכונים הפיננסיים האפשריים. בעבודת הסמינר יש להרחיב על ניהול כספים של החברה ועל ההחלטות העומדות מאחוריו.
ניתן לסקור באילו פרוייקטים החברה השקיעה ומה כדאיות ההשקעה, בהתבסס על תוצאותיה. כל זאת יוגש בסיכום עבודת המחקר.

היבט נוסף שייבחן בעבודת הסמינר הינו תחום שוק ההון והכספים הנוגע לחברה שהכותב בחר לדון בה בעבודה.

נושא זה בעבודה במימון נוגע לתחום ההלוואות אותן לוקחת החברה למימון פעילותה וכמו כן השקעה במניות, אגרות חוב וכו', במסחר הבורסאי.

היבט שלישי בעבודה יתמקד בתחום ההשקעות. הכוונה היא לבצע מחקר על הגורמים השונים בשוק שבו החברה מעוניינת לשתף פעולה למטרותיה השונות, על מנת להשיג רווח ותשואה מירבית. כמו כן, מדובר בהשקעות נוספות אותן משקיעה החברה בפרוייקטים שונים.

במסגרת תוצאות המחקר של עבודת הסמינר יוצגו נתונים על הרווח וההפסד של החברה בהתאם לניהול כספיה והשקעותיה ויוצגו ההשקעות השונות ביחס לרווחים על סמך פעילות החברה בכל ההיבטים האמורים לעיל. הלוואות שונות שלקחה החברה גם הן תיכללנה במסגרת ההוצאות וניהול הסיכונים. בסיכום עבודת המחקר תוצגנה המסקנות מפעילות המימון של החברה, לטוב ולרע, ההשלכות של פעילותה העסקית, ניהול הכספים והסיכונים. על תוצאות המחקר לכלול בתוכן נתונים סטטיסטיים ומסקנות להמשך פעילות החברה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה