עבודות.קום

יום שני, 22 בנובמבר 2010

עבודות בנושא זיהום (סביבתי)

האסון האקולוגי שאירע בהונגריה בתחילת אוקטובר 2010 כתוצאה מפריצת מאגר של פסולת רעילה במפעל אלומיניום, הוא דוגמא עדכנית לסכנות של זיהום סביבתי.
זיהומים סביבתיים נגרמים לרוב בגלל פעולות האדם. אפשר לחלק את הזיהומים לסוגים של זיהום מקומי, כמו השלכת פסולת באזור מסוים, זיהום מקורות המים באזור מסוים, או זיהום גלובלי, כמו פליטת עשן וחומרים נוספים הגורמים לתופעת ההתחממות הגלובלית. הפרדה נוספת נעשית בין זיהום שנעשה באופן אישי לבין זיהום הנעשה באופן מסחרי – כלומר בין אנשים יחידים המזהמים את סביבתם לבין זיהום שנעשה ע"י מפעלים וחברות גדולות.
הזיהומים הסביבתיים מתחלקים גם לפי סוג הזיהום: זיהום אוויר, זיהום מי תהום, זיהום מים, זיהום הקרקע, וכו'.

עבודות אקדמאיות שיעסקו בנושאי זיהום יכולות להתייחס לאחת מן ההשפעות וההשלכות שיש לזיהומים השונים – אקולוגית או בריאותית, אנושית וחברתית, פוליטית או כלכלית. ניתן גם להתייחס לחוק הישראלי והבין-לאומי בנושא.

מבחינה אקולוגית, ניתן לעסוק בהשלכות שיש לזיהום משאבי טבע כמו מים, אדמה וכד', על בעלי החיים ועל הצומח. מבחינה בריאותית, ניתן לכתוב לדוגמה על ההשפעות שיש לפליטת עשן וחומרים מסוכנים אחרים ממפעלי תעשייה על בריאותם של האזרחים שמתגוררים באזורים הסמוכים למפעלים כאלה, תוך התייחסות לקושי בהוכחת הקשר בין זיהום לתחלואה. מבחינה פוליטית וכלכלית ניתן לעסוק בהיבטים פוליטיים כמו מדיניותו של האיחוד האירופי בנושא לעומת מדיניותה של ארה"ב, והיבטים כלכליים של מדיניות של איכות סביבה (כלכלה ירוקה).

ככל עבודה, עבודות אקדמאיות בנושא זיהום ייכתבו על פי כללי הכתיבה האקדמאיים, תוך שימוש במקורות ביבליוגרפיים. מקורות אלה ניתן לאתר באמצעות הספריות האוניברסיטאיות, אך גם ברשת האינטרנט ניתן למצוא מקורות רבים שהם מהימנים ומקצועיים. באתר המשרד לאיכות הסביבה קיים חומר רב בנושאים של איכות הסביבה וזיהום. מקומות נוספים בהם ניתן למצוא מידע הם אתרים של עמותות סביבתיות שונות כמו לדוגמה אדם, טבע ודין.
מקור מידע נוסף ומועיל הן עבודות מוכנות שנכתבו בנושא זיהום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה