עבודות.קום

יום שישי, 24 בספטמבר 2010

עבודות בנושא הבדלי שכר

המושג 'הבדלי שכר' מתייחס למצבים בהם קבוצה מסוימת של אנשים מקבלת שכר נמוך יותר או גבוה יותר מקבוצה מסוימת אחרת של אנשים, כאשר אותם אנשים עובדים באותו תפקיד. הקבוצות יכולות להיות קשורות למגדר (נשים לעומת גברים), לאום (ערבים לעומת יהודים), גזע (אשכנזים לעומת ספרדים, לבנים לעומת שחורים), דת (דתיים מול חילוניים), גיל (צעירים לעומת מבוגרים) ואחרים – עובדי חברות כוח אדם לעומת עובדים קבועים, עובדים זרים מול עובדים מקומיים, ועוד.
בישראל אמנם נחקק בשנת 1996 חוק שכר שווה לעובד ולעובדת אשר "נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה", אך אין חוק שנועד למנוע אפליה בשכר על רקע מאפיינים אחרים בחברה כגון לאום או גזע. זאת מלבד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה המדבר, בין השאר, על שוויון בתנאי העבודה אך לא בפרוטרוט על תנאי שכר.

מחקרים רבים שעסקו בהבדלי שכר התייחסו להבדלי שכר בין נשים לגברים, בעיקר מבחינת חלוקת התפקידים בשוק העבודה לנשיים ולגבריים, כמו הוראה או עובד הייטק. בשתי החלוקות – גם בתפקידים הנחשבים כנשיים וגם בתפקידים הנחשבים כגבריים – נמצאו הבדלי שכר בין נשים לגברים, לטובת הגברים.

כאמור, הבדלי שכר קיימים לא רק בין נשים לגברים אלא גם בין קבוצות אחרות בחברה. לדוג', עבודה אקדמאית המוצגת ב- ubank, בוחנת כיצד הסכמי שכר קיבוציים עלולים לגרום לאי שוויון בשכר. עבודה אחרת לדוגמה בוחנת את שכרם ומעמדם של הערבים במקום העבודה לעומת היהודים בישראל.

בכתיבת עבודות אקדמאיות (סמינר, פרו-סמינר, עבודות קורס וכו') יש להשתמש במקורות ביבליוגרפיים בנושא הבדלי שכר על מנת לבדוק את טענות המחקר, השערותיו, ואת המסקנות המוצגות בו. דוגמאות למקורות כאלה:
- "הבדלי שכר בין המינים ובין עדות בישראל – כמה ולמה? ממצאים מהמפקדים של 1983 ו-1995", נוימן שושנה, העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל, עמ' 314-301, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 2004.
- "מה שעל פני השטח ומה שמתחתיו: פערי שכר בין נשים וגברים 1970-2000", קלינוב רות, המרכז לפיתוח ע"ש ספיר, מרץ 2004.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה