עבודות.קום

יום שלישי, 28 בספטמבר 2010

עבודות בנושא גירושים

כאשר שני בני זוג נשואים מפרקים את קשר הנישואין בדרכים הרשמיות, הדבר נקרא גירושים (או גירושין). בישראל הגירושים מוסדרים על ידי בית הדין הרבני, כאשר הבעל נותן לאישה גט.

במסגרת לימודי משפטים נלמדים גם דיני גירושין במסגרת דיני משפחה. דיני הגירושים נועדו על מנת להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של בני הזוג המתגרשים, כולל משמורת על הילדים המשותפים, הסכמה עקרונית משני הצדדים להתגרש, לוח זמנים לגירושים, מזונות לילדים, חלוקת רכוש ועוד. בעבודות אקדמאיות על דיני גירושין ייעשה שימוש בפסקי דין בנושא ממקרים של גירושים, סקירת החוק והחוק לפי ההלכה, סקירת התדיינויות משפטיות בהסכמי גירושין ועוד.

גירושים יכולים להיות גם נושא לעבודות אקדמאיות בתחום מגדר, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה. עבודה פרו סמינריונית לדוגמה, בוחנת את ההשפעה של השתתפות הנשים בכוח העבודה על אחוזי הגירושים בישראל. העבודה סוקרת גם מחקרים שנערכו על הנושא כשאחת הטענות שעולות מהמחקרים הללו היא שהשכלתן של הנשים והשתתפותן בכוח העבודה גורמת להן להיות עצמאיות יותר בשיקול דעתן בנוגע לנושא התא המשפחתי.
עבודה אחרת, העוסקת בתהליכים פסיכולוגיים שעוברים על ילדים מתבגרים בעת ולאחר גירושי הוריהם, דנה בהשפעת הגירושין על מתבגרים תוך התמקדות בעמדות המתבגרים כלפי זוגיות וכלפי מין, כולל הצגת דרכי התערבות בית ספרית בנושא הגירושין בעיקר בקרב מתבגרים.

עבודות אקדמאיות בנושא גירושין שניתן להיעזר בהן בעת כתיבת העבודה: הקשר בין השפעת המודרניזציה על התרבות לבין אחוז הגירושין - יהודים וערבים בישראל; עמדות כלפי גירושין - השוואה בין סטודנטים בני עדות המזרח ובין סטודנטים אשכנזים; מחלת נפש כעילה לגירושין; השפעת השינויים שעברה העדה האתיופית בעקבות ההגירה לישראל על העלייה בשיעור הגירושין בקרב העדה.

מקורות ביבליוגרפיים לעבודה עשויים להיות ספרים, מאמרים, נתונים סטטיסטיים וכד'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה