עבודות.קום

יום שישי, 13 באוגוסט 2010

עבודות בנושא הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מ-1998 קובע את מטרתו הראשית: "לאסור הטרדה מינית, כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים." בחוק מפורטים המעשים שנחשבים כהטרדה מינית בפני החוק, העונשים השונים המוטלים על העוברים על החוק, פירוט הדרכים שבו המעביד צריך לנקוט על מנת לפרסם את החוק בין עובדיו, סמכויות בית הדין לעבודה ועוד. דברי ההסבר להצעת החוק פירטו את הסיבות לחוק: "במדינת ישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, הטרדה מינית היא תופעה חברתית נפוצה הפוגעת באנשים רבים ובמיוחד בנשים. הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכות לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד. הטרדה מינית שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת בשוויונן."

אחת הטענות העיקריות כלפי החוק למניעת הטרדה מינית הוא שהוא נותן פרשנות רחבה מדי למקרים שעלולים להתפרש כהטרדה מינית מצד הקורבן, אך למעשה ההטרדה היא למעשה התנהגות תמימה מצד הנאשם, והדבר עלול לגרום להאשמה לא צודקת.

עבודות אקדמיות שונות בנושא הטרדה מינית יכולות להיכתב על מקרים מסוימים של הטרדה מינית שעמדו בפני החוק; על הטשטוש שנעשה בין התנהגויות שהן לא בהכרח הטרדה מינית לבין הטרדה מינית (כמו מחמאות על מראה, התחככות בקורבן לכאורה שנעשית לא במתכוון ועוד); על פרשנויות שונות של החוק למניעת הטרדה מינית, על סמכויות בית הדין לעבודה במקרה של הטרדה מינית; על יחסי עובד-מעביד בהקשר של הטרדה מינית; הטרדה מינית של חבר לעבודה; ועוד.

עבודה אקדמאית לדוגמה על הטרדה מינית: השפעת פרסום על הטרדה מינית. העבודה מנסה להוכיח את ההנחה כי פרסום יוצר הטרדה מינית כיוון שהוא עושה שימוש בסקס ומיניות נשית על מנת להשיג את מטרותיו השיווקיות (ראה גם רשומה בנושא 'נשים בפרסומות'). העבודה מחולקת למבוא שבו מוצגות מטרות העבודה; פרקי העבודה, שכוללים את הגדרת הפרסום, תפקידיו ומטרותיו, מיניות כמוכרת מוצרים, פרסום כהטרדה מינית סביבתית, ועוד; בסיכום העבודה יוצגו מסקנות המחקר ומענה על השאלה 'האם אכן פרסום יוצר הטרדה מינית'.

לקריאה של חומר שנכתב בנושא וזמין ברשת:
אורית קמיר, 1998, איזו מין הטרדה: הטרדה מינית - פגיעה בשוויון או בכבוד האדם?, כתב העת משפטים, כ"ט תשנ"ח;
הכנסת אישרה את ``חוק מוטי אלון``, המטיל אחריות פלילית על רבנים המטרידים מינית את תלמידיהם, יהונתן ליס, 5/7/10, הארץ אונליין;
הטרדה מינית בעבודה, פורטל עובדים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה