עבודות.קום

יום חמישי, 26 באוגוסט 2010

החינוך במגזר הערבי

המחקר האקדמי בנושא זה מתקיים במסגרת לימודי סוציולוגיה, מדע המדינה וחינוך, תוך התייחסות כמובן למיעוט הערבי במדינת ישראל ויחסה של המדינה כלפיו.
טענותיהם של גורמי החינוך במגזר הערבי, הן שראשית, החינוך בישראל נקבע בעיקר על ידי אנשי חינוך יהודים, כאשר לרשויות הערביות המקומיות מוקנות סמכויות טכניות בלבד וכך אין לאנשי חינוך ערביים השפעה על תוכן הלימודים הנלמד במגזר הערבי. עפ"י נתונים שונים היישובים הערבים נמצאים בתחתית סולם המדד החברתי-כלכלי בישראל. על כן, אין זה מקרה שמערכת החינוך הערבית אף היא ממוקמת בתחתית מערכת החינוך הישראלית. טענה נוספת היא שישנה אפליה בהקצאת משאבים למגזר הערבי ובמיוחד לחינוך הערבי, אפליה שנמשכה לאורך כל שנות המדינה. דו"ח שהוכן בהזמנת ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי מ-2004 קובע כי נמשך הפער בין הישגי התלמידים היהודים מול הערבים, וזאת בשל אפליה נמשכת בהקצאת משאבים וכן בשל התערבות בוטה בתכנים של השלטון, אי שיתוף של אנשי חינוך ואקדמיה ערבים בקבלת ההחלטות. בדו"ח שכתב חאלד אבו עסבה במסגרת פרויקט השסע-היהודי-ערבי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ההמלצה העיקרית היא לפעול לכינונו של מִנהל חינוך ערבי עצמאי על מנת לחולל שינוי מהותי במערכת החינוך הערבי.

עבודות אקדמיות שייכתבו על החינוך במגזר הערבי יכולות לדון באי השוויון הזה מכמה בחינות ואף לבצע מחקר באמצעות נתונים קיימים מדוחות שנכתבו על המגזר הערבי, ראיונות עם אנשי חינוך ערביים, דוחות שנכתבו על ידם, סקרים בקרב תלמידים ערביים ועוד. מומלץ לבחור בנושאים פרטניים ולא בנושאים כלליים מדי, למשל: התנגשות בין ערכים לאומיים וציונים עם האתוס הערבי בחינוך במגזר הערבי – כמו הנפת דגל ישראל בבית הספר, שירת ההמנון, קיום טקסים לאומיים כמו יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות וכן לימוד נושאים כגון אלה במערכת החינוך הערבית והבעייתיות שבכך. ניתן להשוות בין שני בתי-ספר ערביים שונים, כמו בית-ספר ביפו לעומת בית ספר ביישוב ספר ערבי ולבחון את המצב האפלייתי מבחינת כמות התלמידים בכיתה, תנאי הלימוד וכדומה.

עבודה אקדמאית בנושא החינוך הערבי צריכה להיכתב, ככל עבודה אקדמאית, לפי כללי הכתיבה האקדמאיים. עבודה אקדמאית לדוגמה בהיקף של עבודה סמינריונית ששמה אפלייה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט, בוחנת את האפליה ואי השוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים.
עבודות אקדמאיות אחרות לדוגמה בנושא החינוך במגזר הערבי: השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי: בחינת עמדות בין סטודנטים יהודים וערבים במכללת הגליל בשאלת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי לקראת חינוך רב-תרבותי; פעילות האגודה לזכויות האזרח בישראל בכלל ובסוגיית הקיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי בפרט; חינוך מיני בבתי ספר ערביים - תפקיד היועץ.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה