עבודות.קום

יום רביעי, 25 באוגוסט 2010

עבודות בנושא הטרדה מינית בצה"ל

ממחקר שנערך בשנת 2002 ע"י צה"ל נמצא כי אחת מכל חמש חיילות התלוננה על הטרדה מינית, אם בדמות "רמיזות פוגעות", אם בדמות הצעות מטרידות, חשיפת גוף ע"י המטריד, איום להשגת מין בסחיטה או תקיפה מינית בפועל. חלק מהחיילות דיווחו גם על מקרים שהם על גבול ההטרדה המינית, כמו מבטים לעבר החזה.
המושג הטרדה מינית מתייחס להתנהגות שבאמצעותה אדם אחד (המטריד) גורם אי נעימות על רקע מיני לאדם אחר (המוטרד). כלומר, מדובר בהתנהגות מינית שאינה רצויה לנמען ומטרידה אותו. בצה"ל ההסתברות להטרדה מינית של גברים חיילים כלפי נשים חיילות הוא גבוה יותר יחסית למסגרות אחרות, משום שבאופן טבעי הן נמצאות בסביבה גברית שבה אחוז החיילים-גברים הוא גבוה יותר מהנשים.
פקודת מטכ"ל מגדירה כי "סחיטה באיומים, מעשים מגונים, התייחסות או הצעות מבזות או משפילות, ומעשים שבוצעו בנשים בהסכמה או שלא בהסכמה, ייחשבו להטרדה מינית".

עבודות אקדמיות שיעסקו בהטרדה מינית בצה"ל יכולות להיכתב מן ההיבט הקרימינולוגי והסוציולוגי, ולעסוק בסוגי ההטרדות המיניות השונות, מאפיינים של המטרידים (חיילים פשוטים, מפקדים בדרג נמוך, מפקדים בדרג גבוה וכדו'), או מאפיינים של המוטרדות (חיילות פשוטות, או אולי אפילו מפקדות, אם מצד פקודים או מצד מפקדים גבוהים יותר).
היבט נוסף של הנושא הינו ההיבט המשפטי, במסגרתו ניתן להתייחס לטיפול המשפטי במקרים של הטרדה מינית - במסגרת השיפוט הצבאית ובמסגרת האזרחית.

כמו כן ניתן לכתוב על דרכי הטיפול בתלונות, דרך קצינות הח"ן או בדרכים אחרות, על הסיבות לתלונות על הטרדה מינית או על הימנעות מתלונות, על תביעות עבר נגד מטרידים שהחזיקו בדרגה גבוהה בצה"ל (ראו כתבה בעיתון הארץ). העבודות יכולות להתבסס גם על מחקר שייעשה בקרב חיילות באמצעות ראיונות, שאלונים או סקרים, תוך ניתוח הנתונים והצגת המסקנות מתוכם. ניתן גם לכתוב על מקרים חריגים של הטרדה מינית בצה"ל: הטרדה מינית של חיילות כלפי חיילים (גם אם באופן תיאורטי, כמובן על סמך ביסוס על מקורות ביבליוגרפיים ותיאוריות שנכתבו בנושא), הטרדה מינית של חיילות כלפי חיילות אחרות, או הטרדה של חיילים גברים כלפי חיילים גברים אחרים. (ראו גם כתבה המתארת הטרדה מינית הנובעת מהגדרתו המינית של המוטרד).

ככל עבודה אקדמאית - סמינריונית, פרו-סמינריונית, עבודת סיכום או אמצע קורס (רפרט) - על העבודה לכלול מבוא שבו יוצג נושא העבודה, מטרות העבודה, שאלת המחקר, הדרכים לפתרונה והצגת תקציר של פרקי העבודה תוך התייחסות למקורות הביבליוגרפיים שבהם ישתמש כותב העבודה במהלך כתיבתה. על עבודה אקדמאית בנושא הטרדה מינית בצה"ל להציג את מונח ההטרדה המינית, החוק למניעת הטרדה מינית, תיאוריות על הטרדה מינית, הצגת הנושא של הטרדה מינית בצה"ל והתמודדות החוק, הקורבנות והמואשמים בנושא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה