עבודות.קום

יום רביעי, 25 באוגוסט 2010

עבודות בנושא הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה מתרחשת בזמן העבודה במקום העבודה, כאשר אחד העובדים, עובד רגיל או מנהל, ממין זכר או נקבה, מבצע פעולה שיש בה אופן מיני כלפי אחד העובדים האחרים, שגורמת מורת רוח לצד השני. ההטרדה עשויה להיות הטרדה פיזית כמו נגיעה באופן אינטימי בגופו של עובד אחר, ללא הסכמתו, ליטוף, התחככות, צביטה ועוד; או הטרדה מילולית - התבטאויות מילוליות שיש להן אופן מיני כמו הערה על מיניותו של העובד, מראהו או מראה אחד מאיבריו כמו הערה על המחשוף, השדיים, רגליים או ישבן וכדו' שהעובד המוטרד אינו חש בנוח איתה. הטרדה מינית עשויה להיות גם הצעות לפעולות שיש בהן אופי מיני או רומנטי, כמו הצעה חוזרת ונשנית לצאת לארוחת ערב, שהעובד שלו מוצעת הפעולה לא מסכים להן.
לעתים הטרדה מינית בעבודה נעשית תוך סחיטה על רקע כספי, או הבטחה לקידום, על מנת לנסות לשכנע את העובד המוטרד לקבל את ההצעה. במקרים רבים המוטרדים או המוטרדות, נמנעות מלהתלונן על ההטרדה – בגלל אי נוחות, בושה, אי רצון להתעמת עם המטריד, במיוחד אם הוא בדרג ניהולי, חשש מפגיעה בדימוי החברתי במקום העבודה ועוד.

עבודות אקדמיות בנושא של הטרדות מיניות ייכתבו במסגרת לימודי משפטים, סוציולוגיה וקרימינולוגיה, כאשר בכל מחלקה אקדמית ייבחנו היבטים שונים של התופעה. בלימודי משפטים, תיבחן הסוגיה החוקית, החקיקה בנושא והדעות השונות לגביה (לדוגמא, עבודה בנושא "המחלוקת בשיח המשפטי סביב החוק למניעת הטרדה מינית"). במסגרת לימודי סוציולוגיה וקרימינולוגיה, ייבחנו הסיבות לתופעה ודרכים להתמודד איתה, בין השאר גם בקונטקסט הארגוני.
עבודה סמינריונית לדוגמה בוחנת את הגורמים השונים המשפיעים על נשים לבחור את דרך תגובתן להטרדה ודרכי הטיפול בתופעה מצד הגורם המעסיק ומערכת המשפט. שאלת המחקר של העבודה היא האם ומדוע נשים שהוטרדו מינית במקום עבודתן, יתלוננו על כך?

מקור ביבליוגרפי העוסק בנושא:
זומר, א. (1999). הטרדה מינית במקום העבודה. מיט"ל, המכון הישראלי לטיפול ומחקר בלחץ פסיכולוגי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה