עבודות.קום

יום רביעי, 21 ביולי 2010

עבודות במיקרו כלכלה

תחום המיקרו כלכלה עוסק למעשה בהתנהגות כלכלית של יחידים או פירמות (כמו בתי עסק ומשקי בית) וההחלטות שהם מקבלים שיש להן השפעה על המשק כולו. המילה "מיקרו" שמה דגש על היות אותם גופים - יחידות קטנות. ליחידות אלה השפעה משמעותית על כלל הכלכלה והמצב במשק.

תחום המיקרו כלכלה כולל נושאים כמו: תיאור פעולתו של מנגנון השוק התחרותי בקביעת מחיריהם של מוצרים ושירותים והיקף ייצורם, מושגי היסוד של תורת הכלכלה כגון: עקומת התמורה, יתרון יחסי, התמחות וחליפין, ביקוש והיצע, גמישות הביקוש, ההשלכות של התערבות ממשלתית בשוק תחרותי (מיסוי או סובסידיה), הגבלות על ייצור וצריכה, קביעת מחירי מינימום ומכסימום, סיוע לייצוא והטלת מכס על יבוא.

במסגרת הלימודים, ובעיקר
במסגרת לימודי מבוא לכלכלה, יש לפתור תרגילים רבים ובשלב מסוים גם לכתוב עבודות.
עבודות אקדמיות בנושא מיקרו כלכלה יעסקו, מטבע הדברים, בבחינת יחידות כלכליות קטנות ובהתנהלותן הכלכלית וההשפעה שיש לה על ההתנהגות הכלכלית הכוללת.

דוגמאות לעבודות בנושא מיקרו כלכלה:
* עבודות המיישמות מודלים על מקרי בוחן. לדוגמא: "עקומת פיליפס והקשר למחיר הנפט" - עבודה זו תבדוק למעשה את מחיר הנפט תוך שימוש במשוואה של עקומת פיליפס.
* עבודות תיאורטיות בלבד. לדוגמא: "סקירת הגורמים המסבירים והמשפיעים על צורתה של עקומת התמורה" - בעבודה ייבדק מה גורם לעקומת התמורה להיות קמורה או ליניארית ותוצג השוואה בין עיקרי המאפיינים של העקומות השונות והמשמעות הכלכלית הנגרמת למשק בגין איפיון הייצור בו תחת על אחד מסוגי העקומות.
* עבודות בנושא "התערבות הממשלה בשוק" - עבודות אלה יבחנו את התערבות הממשלה בשוק, תוך התייחסות לענפים שונים וליתרונות והחסרונות של התערבות זו.

מקורות ביבליוגרפיים לדוגמא:
אורון.י, מארק. נ, עופר.ג, / מבוא לכלכלה - מיקרו כלכלה / הוצאת עמיחי / מהדורה שניה.
עיתונים כלכליים כמו גלובס, כלכליסט, דה-מרקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה