עבודות.קום

יום חמישי, 22 ביולי 2010

עבודות בנושא איגוד מקצועי

איגודים מקצועיים הם התאגדויות עובדים שמטרתן לשפר את תנאי ההעסקה שלהם. קיימים סוגים שונים של איגודים מקצועיים שניתן לחלקם לשניים עיקריים: איגוד מקצועי פוליטי ואיגוד מקצועי כלכלי. האחרון מטרתו לשפר את תנאי ההעסקה של חבריו, והראשון מעוניין בקידום יעדים פוליטיים מסוימים.

עבודת אקדמאיות שונות – סמינריונים, עבודות תזה או אחרות - עשויות להיכתב ממספר היבטים ובמסגרת מספר תחומים אקדמיים - לימודי מנהל עסקים (יחסי עבודה), מדיניות ציבורית, וגם במסגרת לימודי כלכלת עבודה.
בעבודות ניתן להתייחס לאחד או לכמה מתנאי ההעסקה שאותם דורשים העובדים: שכר, אורך יום העבודה, זכות המנוחה, הזכות לחופשה ולימי מחלה, התנאים הפיזיים של מקום העבודה, כמו האם יש במקום העבודה שירותים, זיהום האוויר במקום העבודה וכד'. כן ניתן לעסוק בתנאים ובחוקים שמגנים על העובד, כמו החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה וחוקים נוספים (ניתן לעיין באתר משרד התעשייה והמסחר). דוגמה להתאגדות עובדים שהביאה לחוק המגן על זכויות העובדים ניתן למצוא בהתארגנות עובדות סופרפארם שמאבקן הוביל לחקיקת חוק הזכויות לעבודה בישיבה, הידוע יותר בשם "חוק הקופאיות", שקבע כי קופאיות, זבניות, נציגי שירות ומאות אלפי עובדים אחרים יהיו רשאים לשבת במהלך עבודתם ומעסיקיהם יחויבו לספק להם כיסאות מתאימים.

נושאים אחרים שעליהם אפשר לכתוב עבודות אקדמאיות בנושא איגוד מקצועי: השוואה בין איגודים מקצועיים, מקרים של התאגדויות עובדים קטנות, השוואה לאיגודים מקצועיים בחו"ל, בחינת איגודים מקצועיים שמטרתם היא הגנה וקידום של זכויותיהם של עובדים בארץ כמו 'קו לעובד' או 'כוח לעובדים', מבנים של איגודים מקצועיים שונים, השפעת אידיאולוגיות חברתיות על התפתחויות איגודים מקצועיים כמו הסוציאליזם, ועוד.

בכל עבודה שתיכתב בנושא 'איגודים מקצועיים' יש לשמור על כללי הכתיבה האקדמאים, ועל מבנה עבודה מסודר. כן יש להסתמך ולהיעזר במקורות ביבליוגרפיים שונים העוסקים באיגודים מקצועיים (לדוגמה: עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית: דו"ח לשנת 2009 / שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, האלה אבו חלא, מרכז אדווה, 2010) ויש לשמור על כללי הציטוט כשבאים לצטט או להביא נתון ממקור ספרותי כזה או אחר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה