עבודות.קום

יום שלישי, 13 ביולי 2010

עבודות בנושא אדריכלות

את האדריכלות, אמנות הבנייה, אפשר להגדיר כנושא רב תחומי, הכולל בתוכו מתמטיקה, מדע, אמנות, טכנולוגיה, מדעי החברה, מדעי הסביבה, פוליטיקה, היסטוריה, פילוסופיה וכדומה. אדריכלות עוסקת בתכנון ועיצוב חללים שונים, אך גם אפשר להגדיר אותה כאמנות לכל דבר: לדברי ארנסט גומבריך, חוקר האמנות היהודי-אוסטרי המפורסם, האדריכלות היא "אם האמנויות". כיוון שתחום האדריכלות מכיל תחומים רבים ניתן למצוא אדריכלים המתמחים בתחום זה או אחר, כגון מתכנני ערים, אדריכלי נוף, ואדריכלי פנים וכן בעלי מקצוע שאינם אדריכלים העוסקים בענף ספציפי בתחום האדריכלות, כגון מעצבי פנים המתמחים בכל הקשור לפנים המבנה, מעצבי גינות, הנדסאי אדריכלות ועוד.

כתיבת עבודות אקדמאיות בנושא אדריכלות תיעשה במסגרת לימודים תיאורטיים בלימודי אדריכלות או במסגרת לימודי תולדות האמנות. העבודות האקדמאיות השונות - עבודות קורס (רפרט), עבודות סמינריוניות, עבודות פרו-סמניריוניות, וכד' - יכולות לבחון ולנתח יצירות אדריכלות שונות כמו הטאג' מאהאל בהודו, כנסיית הקבר הקדוש בירושלים, שער הניצחון בפריז, מגדל פיזה באיטליה, ועוד. אפשר לכתוב על תקופות שונות באדריכלות, כמו האדריכלות בתקופת ימי הביניים, האדריכלות בתקופת הרנסאנס, האדריכלות המוסלמית, האדריכלות המודרנית. בין האסכולות החשובות ניתן לציין את אסכולת הבאוהאוס, שנוסדה בגרמניה בשנת 1919, שראתה את האדריכלות כסינתזה של אמנות, מלאכה וטכנולוגיה. ניתן להגדיר את הבאוהאוס כתנועה אוונגרדית עם יסודות מוסריים, פילוסופיים ואסתטיים, ועם נטייה פוליטית שמאלנית-סוציאליסטית שבאה לידי ביטוי באדריכלות שנוצרה בעקבותיה.

ניתן גם לכתוב עבודות באחד מנושאי הלימוד הנלמדים בלימודי אדריכלות: תכנון עירוני, גיאוגרפיה אנושית, כלכלה עירונית, תיאוריות באדריכלות, סביבה ואקולוגיה; ועוד. ניתן גם למצוא רעיונות נוספים באמצעות סקירת עבודות מוכנות שנכתבו בנושא אדריכלות.
עבודה לדוגמה בנושא אדריכלות של ארץ ישראל: בית הספירלה ברחוב צל הגבעה ברמת גן, המכונה גם "הבית המשוגע". העבודה מנתחת את מבנה הבניין, תוך כדי התייחסות לתכנונו ע"י האדריכל צבי הקר.
כמו בכל עבודה אקדמאית, על עבודות בנושא אדריכלות לכלול מבוא שיתאר נושא העבודה בקצרה, יציג את הנחת המחקר של העבודה והדרכים לביסוס ההנחה, וסקירת מטרות העבודה ושיטת המחקר שבהן נשתמש. גוף העבודה יכלול פרקים הנוגעים לשאלת המחקר ולטענת המחקר ושיסקרו חומר תיאורטי בנושא; בסיום העבודה יש להציג סיכום שבו יוצגו מסקנות המחקר. לאחריו יש לכלול רשימה ביבליוגרפית עפ"י כללי הכתיבה האקדמאיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה