עבודות.קום

יום שבת, 31 ביולי 2010

עבודות בנושא אשפוז כפוי

אשפוז כפוי הוא השימוש באמצעים חוקיים לצורך אשפוזו של אדם שלא ברצונו במוסד לבריאות נפש או במחלקה פסיכיאטרית. במדינת ישראל אשפוז כפוי מוסדר בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991.

עבודות אקדמיות בנושא אשפוז כפוי יכולות לעסוק בנושא מהבחינה המשפטית, הרפואית, מהבחינה של זכויות האדם, מהבחינה הפסיכולוגית, ועוד. על פי החוק, לא ניתן לאשפז אדם באשפוז כפוי בטרם בדיקה, אולם ישנן הרבה טענות והרבה סיפורים על מקרים של אנשים שאושפזו בכפייה, ללא כל סיבה מוצדקת, ולאחר שאושפזו זכו ליחס אנושי גרוע ומשפיל. בישראל קיימים מספר ארגונים החושפים ומטפלים בתלונות על הפרות זכויות אדם.

מכיוון שהנושא של זכויות אדם המופרות ע"י פסיכיאטרים, אם באשפוז כפוי ואם במקרים אחרים, נמצא עדיין ב"חיתוליו", ניתן למצוא מקורות ביבליוגרפיים רבים ברשת האינטרנט, בשפה העברית או בשפה האנגלית. כמו כן, בגלל שרוב המקורות האלה יכולים להיות מוטים כנגד הרעיון שבאשפוז כפוי, יש לנסות לשמור על הצגה אובייקטיבית של הנושא בעבודה ככל האפשר.
מקורות מסוג זה הם, לדוגמא:
נביל ג’ראיסי, אלי גרינר, בן-חי קוזניצקי ויעקב מרגולין, אשפוז כפוי של חולי נפש – בין המצוי לרצוי, רפואה ומשפט, גיליון 34, יוני 2006, עמ' 73–83;
אשפוז כפוי של חולי נפש - סקירת המצב המשפטי, אתר איגוד הפסיכיאטרים.

עבודה אקדמאית לדוגמה שנכתבה על נושא האשפוז הכפוי: אשפוז בכפייה והשמירה על זכויות האדם במדינת ישראל – עבודה שמתארת את ניתוח החוק לטיפול בחולי נפש, ההיסטוריה של חקיקתו והביקורת עליו, בדגש על נושא האישפוז בכפייה ושמירת זכויות האדם של חולי הנפש. העבודה כוללת סקירה היסטורית של הרקע לטיפול בחולי נפש, הרקע שהביא לחקיקת החוק לטיפול בחולי נפש, את התיקונים לחוק, את הביקורות על החוק, סטטיסיקות אשפוזים, תפקוד הוועדות הפסיכיאטריות, בחינת זכויות האדם של חולי הנפש, ועוד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה