עבודות.קום

יום שבת, 31 ביולי 2010

עבודות בנושא בנק ישראל

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. מתוקף החוק מוגדר נגיד בנק ישראל כיועץ הכלכלי לממשלה, ומתוקף תפקיד זה הוא משתתף בגיבוש המדיניות הכלכלית של הממשלה ומשתתף בישיבות הממשלה בהן נדונים עניינים כלכליים בעלי חשיבות גבוהה. הנגיד נעזר בין השאר בפרסומים של מחלקת המחקר של בנק ישראל שאת פרסומיה ניתן למצוא באתר בנק ישראל.
בראש הבנק עומד כיום נגיד בנק ישראל, כיום (2010) פרופ' סטנלי פישר.

עבודות אקדמאיות בנושא, שייכתבו במסגרת לימודי כלכלה, מדיניות ציבורית, או מדעי המדינה, יכולות לעסוק בתפקידיו השונים של בנק ישראל: שמירה על יציבות המחירים באמצעות קביעת הריבית ובכך למנוע אינפלציה, פיקוח על הבנקים בישראל, ניהול יתרות מטבע החוץ הלאומיות ועוד.
מגוון הנושאים לעבודות אקדמאיות בנושא, הקשור במובהק לנושא כלכלת ישראל, הוא רב: ניתן לכתוב על חטיבות הבנק השונות: מחלקת הפיקוח על הבנקים שבראשה עומד המפקח על הבנקים שתפקידיה הן לשמור על ניהול נאות במערכת הבנקאית, לפקח על התנהלות הבנקים כלפי הלקוחות ולפקח על יציבות הבנקים; מחלקת מטבע החוץ שתפקידה הראשי הוא ניהול יתרות המט"ח; חטיבת המחקר של בנק ישראל; מחלקת המטבע האחראית על הנפקת מטבעות ושטרות; ובנוסף יחידות מנהלתיות כמו החטיבה לטכנולוגיית מידע, מחלקת הקשרים הבינלאומיים, מחלקת דוברות, מחלקה משפטית ועוד.

עבודות אקדמאיות יכולות לעסוק גם בהיסטוריה של בנק ישראל, מהקמתו ב-1954, והתהליכים שקדמו להקמתו, את תפקידיו וביצועיו של נגיד בנק ישראל הראשון, דויד הורוביץ, שכיהן במשך 17 שנה, את תקופת האינפלציה החריפה במהלך שנות ה-70 וה-80 והתמודדות בנק ישראל עם האינפלציה, את תפקידו של נגיד בנק ישראל הנוכחי, סטנלי פישר ועוד. ניתן גם לכתוב עבודות שיעסקו בביקורת שונות על תפקודו של בנק ישראל, בין היתר על המשכורות הגבוהות שלהן זוכים עובדי הבנק.

מתוקף היותו משפיע על הכלכלה בישראל וכקובע את הריבית החודשית, ניתן לבחור בנושאים שיעסקו בהשפעת קביעות הבנק על שוק ההון בישראל, על פעילות הבורסה, על המשק הישראלי, פעילות הבנקים, מדד המחירים לצרכן, גובה ריבית המשכנתאות וכד'. עבודה סמינריונית לדוגמה יכולה לבחון את השפעותיו של בנק ישראל על המשק הלאומי הישראלי, ולשאול אם הבנק דוגל בהתקדמות מהירה של המשק או לא. בפרקי העבודה יסוקרו תפקידיו וסמכויותיו של הבנק, הכלים הפיננסיים בהם הוא משתמש, היחסים בינו לבין הממשלה ודרכי ההשפעה וההתערבות שלו במשק הישראלי.

בכתיבת העבודה יש לשמור על כללי הכתיבה האקדמיים וכן להסתמך על מקורות ביבליוגרפיים שיעסקו בנושא בנק ישראל (ספרים, מאמרים, דוחות, ידיעות עיתונאיות, נתונים כלכליים וכו'). דוגמאות לספר עדכני שמנתח את התנהלותו של בנק ישראל בשנים האחרונות: דניאל ממן וזאב רוזנהק, "בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו ליברלי", הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, 2009. דוגמאות למאמרים ברשת האינטרנט: דוד נחמיאס וגד ברזילי, בנק ישראל: סמכות ואחריות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה